Nieuwe tarieven 2024 bekend

De tarieven in de wet langdurige zorg (Wlz) worden op 1 januari 2024 aangepast. Het is een indexering van budget en tarieven, dat wil zeggen aangepast aan de prijsstijgingen.

De indexering voor het jaar 2024 is 6.37%. Dat betekent het volgende voor de tarieven in 2024:  

  • Een formeel uurtarief van €77,-
  • Een dagdeeltarief van €70,88
  • Een informeel uurtarief van €24,44

Wooninitiatieventoeslag

De wooninitiatieventoeslag wordt 5326 euro per jaar. De kwaliteitstoeslag voor bewoners van wooninitiatieven met VV-zorgprofielen wordt 4842 euro per jaar. Het maximumbedrag voor een PAB wordt in 2024 365.365 euro per jaar.

Bron: Staatscourant 2023