Maximumtarieven Wlz

In de regels voor de Wlz is opgenomen wat je zorgverleners/zorgaanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb. De maximumtarieven vanaf 1 januari 2021 zijn:

  • Uurtarief voor formele zorg: was € 65,29 wordt € 66,60.
  • Uurtarief voor informele zorg: was € 20,73 wordt € 21,14.
  • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was € 60,12 wordt € 61,32.

Hoogte budget en toeslagen Wlz

De nieuwe tarieventabel met daarin de hoogte van het Wlz-budget, de hoogte van de wooninitiatieventoeslag en de toeslag kwaliteitsgelden waren al bekend. Zie hiervoor ons eerdere bericht.

Maximumtarieven Zvw

Ook in de regels voor de Zvw is opgenomen wat je zorgverleners/zorgaanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb. De maximumtarieven vanaf 1 januari 2021 zijn:

  • Uurtarief voor informele zorg: was € 23,52 wordt € 24,36
  • Uurtarief voor formele zorg: zie hiervoor het pgb-reglement van jouw verzekeraar. Begin december komt onze Zorgvergelijker weer uit. Hierin staan de tarieven van de verschillende verzekeraars.

Het informeel tarief in de Zvw wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd.