Nieuwe tarieven 2021 bekend

De tarieven in de Wet langdurige zorg (Wlz) en het tarief in de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden op 1 januari 2021 aangepast. Het is een indexering van budget en tarieven, dat wil zeggen aangepast aan de prijsstijgingen.

Maximumtarieven Wlz

In de regels voor de Wlz is opgenomen wat je zorgverleners/zorgaanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb. De maximumtarieven vanaf 1 januari 2021 zijn:

  • Uurtarief voor formele zorg: was € 65,29 wordt € 66,60.
  • Uurtarief voor informele zorg: was € 20,73 wordt € 21,14.
  • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was € 60,12 wordt € 61,32.

Hoogte budget en toeslagen Wlz

De nieuwe tarieventabel met daarin de hoogte van het Wlz-budget, de hoogte van de wooninitiatieventoeslag en de toeslag kwaliteitsgelden waren al bekend. Zie hiervoor ons eerdere bericht.

Maximumtarieven Zvw

Ook in de regels voor de Zvw is opgenomen wat je zorgverleners/zorgaanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb. De maximumtarieven vanaf 1 januari 2021 zijn:

  • Uurtarief voor informele zorg: was € 23,52 wordt € 24,36 (dit betekent niet dat alle verzekeraars hun tarief hebben verhoogd, zie ook onze zorgvergelijker)
  • Uurtarief voor formele zorg: zie hiervoor het pgb-reglement van jouw verzekeraar. Begin december komt onze Zorgvergelijker weer uit. Hierin staan de tarieven van de verschillende verzekeraars.

Het informeel tarief in de Zvw wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd.

Het maximale tarief voor informele zorgverleners wordt in 2021 verhoogd in de wet. Dit betekent niet dat alle zorgverzekeraars hun tarief hebben verhoogd. In onze zorgvergelijker 2021 staan de maximum tarieven voor informele zorg per zorgverzekeraar. De zorgvergelijker komt 9 december 2021 op onze site.