Geen pgb meer mogelijk

Voor budgethouders is het belangrijk om te weten dat voor de zorgprofielen LVG 1 en LVG 2 geen pgb meer mogelijk is. Op dit moment wordt soms wel een pgb aangevraagd en toegekend voor deze zorg. Dat is niet de bedoeling omdat in de Wlz behandeling, wat onderdeel is van deze zorg, nooit vanuit een pgb kan worden gefinancierd.

Budgethouders met een LVG-zorgprofiel die nu een pgb hebben, kunnen dat houden tot hun huidige indicatiebesluit is verlopen.

Meer weten?

Op de website informatielangdurigezorg.nl vind je alle maatregelen die van toepassing zijn op de zorgprofielen LVG en SGLVG: