Nieuw project ‘Wat als wij er niet meer zijn?’ voor ouderinitiatieven

De vraag wie er voor je kind zorgt als je het zelf niet meer kunt, houdt veel ouders bezig. Ook binnen ouderinitiatieven. Daarom starten we in 2021 met een project over het thema ‘Wat als wij er niet meer zijn?’. We gaan uitzoeken of ouderinitiatieven ervaring hebben met het vinden van antwoorden op deze voor hen zo belangrijke vraag. Begin 2021 vragen we ouderinitiatieven mee te doen.

We hebben de afgelopen jaren al met een werkgroep van ouders aan tafel gezeten over dit onderwerp. En we hebben contact met ouderinitiatieven in het land die zelf aan de slag zijn met dit onderwerp.

Ervaringen van ouderinitiatieven

De bedoeling is dat we goede voorbeelden gaan beschrijven en delen met alle ouderinitiatieven. Ook volgen we ouders, betrokken bij ouderinitiatieven, die met hulp van cliëntondersteuners in pilots aan de slag gaan om voor hen passende oplossingen te vinden.

Onderzoeksinstituut Nivel heeft kort geleden onderzoek gedaan naar informatie en kennis over het thema ‘Wat als ik het niet meer kan’. Zij maken een digitale tool met informatie, ervaringsverhalen en ondersteuningsmogelijkheden.

We sluiten met ons nieuwe project hierop aan, omdat er maar beperkt informatie is gevonden over ouderinitiatieven. Daar willen we verandering in brengen. Het project is een samenwerking met het ministerie van VWS.