Nieuw: Netwerk ouder(woon)initiatieven

Op ons initiatief zijn in oktober 2020 negen organisaties en netwerken die ouder- en bewonersinitiatieven vertegenwoordigen voor de eerste keer bij elkaar gekomen. We hebben het Netwerk ouder(woon)initiatieven gevormd.

Doel van dit netwerk is het gezamenlijk behartigen van belangen van zowel  ouder- als bewonersinitiatieven die gefinancierd worden met een pgb. De naam Netwerk ouder(woon)initiatieven is gekozen, omdat er al een netwerk van ouderinitiatieven in de jeugdzorg bestaat. Zo wordt het verschil duidelijk.

Zichtbaar inzetten

Deelnemers zijn  Rpsw, De Grasboom, Naar Keuze, LVOI, Woondroomzorg, APPI, De Latei, Chapeau Woonkringen en Per Saldo. Het zijn organisaties en netwerken die zich zichtbaar inzetten voor ouder- en bewonersinitiatieven.  Bewonersinitiatieven zijn opgericht door bewoners zelf. Ze hebben bijvoorbeeld een lichamelijke beperking. En ze hebben volledige zeggenschap over de zorg en het wonen.

Manifest als basis

We zijn tot nu toe drie keer bij elkaar gekomen. Eén van de eerste resultaten zal een manifest met onderscheidende kenmerken van pgb ouder- en bewonersinitiatieven zijn. En komt staat een boodschap aan de politiek en beleidsmedewerkers in.  Zo moet het pgb het fundament blijven onder de initiatieven om volledige zeggenschap te kunnen behouden. En moet wantrouwen van politiek en uitvoeringsorganisaties plaats maken voor vertrouwen. Het manifest is bedoeld als basis voor toekomstige gezamenlijke acties om de positie van ouder- en bewonersinitiatieven te verbeteren. Zodra het manifest klaar is, delen we het met de initiatieven.