Niet-geleverde zorg mag je weer doorbetalen

Met ingang van 1 oktober 2020 mag je niet-geleverde zorg weer doorbetalen. Dit geldt voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De regeling geldt tot en met 31 december 2021. Over een regeling voor de zorgverzekeringswet (Zvw) komt later meer duidelijkheid.

Met de oplossingen die zijn voorgesteld geldt de regeling in bepaalde situaties niet. We vinden het belangrijk dat het voor iedereen goed wordt geregeld. Op dit moment hebben we nog geen duidelijke antwoorden van het ministerie van VWS. We blijven hierop aandringen. En we laten jullie het zo snel mogelijk weten als de regeling is aangepast. We adviseren je dringend om zelf ALLE niet-geleverde zorg goed bij te houden.

Wat mag wel?

Je mag alleen doorbetalen als jij of je zorgverlener corona heeft of in quarantaine moet.
De regeling geldt ook als je dagbesteding sluit vanwege besmetting of dat je dagbesteding vanwege de RIVM-richtlijnen niet de volledige ondersteuning kan bieden. Je moet wel een schriftelijke bevestiging van besmetting van jezelf, je zorgverlener of dagbesteding bij je administratie doen.

De regeling over extra kosten die je moet maken door corona is ook verlengd tot en met 31 december 2021. Je kunt deze kosten blijven declareren via het EKC-formulier.

Wanneer geldt de regeling nog niet?

We blijven aandringen op aanpassingen, omdat de regeling nog een aantal belangrijke dingen mist. Zo is er nog geen duidelijkheid over de volgende zaken:

• Je hebt uit angst voor besmetting minder zorgverleners of helemaal geen zorgverleners  meer in huis.
• Woon je tijdelijk weer thuis omdat je niet veilig kan wonen bij je wooninitiatief? Dan kan je in deze regeling ook niet doorbetalen.
• Als je niet naar de dagbesteding gaat vanwege corona mag je nooit je plek kwijt raken. Dit is nu ook nog niet geregeld.
• Het ministerie van VWS wil nu een schriftelijke bevestiging van besmetting van je hebben. Dit is niet mogelijk vanwege je privacy.
Zodra we hierop antwoord hebben van het ministerie van VWS laten we het je weten.

Eerdere berichten

Wat kun je zelf doen?

Blijf je vragen stellen en je problemen melden bij onze advieslijn. Jouw ervaringen zijn belangrijk om een oplossing voor elkaar te krijgen. Samen staan we sterker. Ook kunnen we dan met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS om te zoeken naar een oplossing.

En meld je probleem ook bij degene van wie je je pgb krijgt. Krijg je bij je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor geen hulp, meld je dan direct weer bij ons.