Niet-geleverde zorg doorbetalen wordt weer mogelijk

Binnenkort wordt duidelijk vanaf wanneer niet-geleverde zorg weer mag worden doorbetaald. We adviseren je om alle zorg die je niet kunt krijgen vanwege maatregelen rond het coronavirus zelf bij te houden. De regeling over extra kosten die je moet maken door corona is geldig tot en met 31 december 2020. Je kunt deze kosten gewoon blijven declareren via het EKC-formulier.

Als jij of een van je familieleden of vrienden klachten heeft, dan kan je zorgverlener vaak niet komen. Dat geldt ook als je zorgverlener of iemand van zijn/haar familie of vrienden klachten heeft. Je moet dan eerst worden getest en op de uitslag wachten. En dat duurt vaak dagen. En is de test positief dan moet je 10 dagen binnen blijven. Of je hoort tot de groep die zelf te kwetsbaar is en om die reden geen zorgverleners binnen wil laten. Je kunt dus geen zorg krijgen en je zorgverlener loopt dan inkomsten mis.

Vorige regeling

Je mag niet-geleverde zorg al vanaf 1 juli 2020 niet meer doorbetalen. Deze regeling was namelijk geldig tussen 1 maart en 1 juli 2020, en voor de dagbesteding en kleinschalige ouder-/wooninitiatieven tot 1 augustus 2020. Kom jij, de dagbesteding of het wooninitiatief hierdoor in de problemen dan kan je dit ook melden bij het Juiste Loket. Zij kunnen dan samen jou en de aanbieder naar een oplossing zoeken. Dit heeft minister De Jonge in zijn brief aan de kamer gezet. Deze brief ging over de uitzending van Max Meldpunt over overbelaste mantelzorgers.

Nieuwe regeling

We zijn al maanden bezig om te zorgen dat niet-geleverde zorg kan worden doorbetaald. Er is ons toegezegd dat dit weer mogelijk wordt. Er wordt gekeken naar een maatwerkoplossing. Alleen laat deze oplossing veel te lang op zich wachten. We willen dat de oude regeling weer geldig wordt. Het liefst vanaf 1 juli 2020. We verwachten alleen dat dit pas vanaf 1 september of 1 oktober 2020 zal zijn.

Wat doen we voor jou?

Eerdere berichten

Vorige week hebben we je gevraagd je problemen te melden (zie eerdere berichten). Dit heeft al veel meldingen opgeleverd, die we gebruiken om druk te zetten achter de nieuwe regeling. Heb je aangegeven dat we contact met je op mogen nemen, dan gaan we dat ook doen om je te helpen waar we kunnen. Blijf je problemen dus vooral melden bij onze advieslijn. Jouw ervaringen zijn belangrijk om een oplossing voor elkaar te krijgen. Samen staan we sterker. Ook kunnen we dan met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS.

Wat kun je zelf doen?

Om deze oproep kracht bij te zetten, vragen we je om je probleem niet alleen bij ons, maar ook bij degene van wie je je pgb krijgt te melden. En blijf dat doen. Krijg je bij je gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor geen hulp, meld je dan direct weer bij ons. Verder kun je extra kosten door het coronavirus gewoon blijven declareren. En we adviseren je dringend om niet-geleverde zorg zelf goed bij te houden.