Niet-geleverde zorg doorbetalen in de zorgverzekeringswet geregeld

Heb je een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Het is nu definitief geregeld dat je niet-geleverde zorg mag doorbetalen. De regeling geldt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.

Ben jij of is je zorgverlener besmet met het coronavirus? Moeten jij of je zorgverlener(s) in quarantaine? En kun je door deze situaties tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning krijgen? Dan mag je doorbetalen. De regeling geldt niet als je bang bent om het virus te krijgen en daarom geen gebruik maakt van zorg. En ook niet als je zorgverlener bang is om zorg te komen geven.

Hoe houd je de niet-geleverde zorg bij?

Je moet de niet-geleverde zorg die je wel betaalt bijhouden. Elke keer dat je niet-geleverde zorg betaalt, moet je dit in je administratie zetten. Dit kan op de volgende manieren:
    • Je vult het formulier in van je zorgverzekeraar om de niet geleverde uren bij te houden. Het ‘registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona’ vind je op de website van je zorgverzekeraar.
    • Je bewaart de uitslag van een positieve test samen met een afspraakbevestiging van deze test.
    • Heb je geen bevestiging of uitslag op papier gekregen dan kan je samen met je zorgverlener op papier zetten dat er sprake was van corona of kans op besmetting met corona en bewaart deze goed.
Je zorgverzekeraar kan deze bewijzen altijd aan je vragen.

Wat kun je verder doen?

Heb je niet genoeg budget om niet-geleverde zorg door te betalen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Wat doen wij voor jou?

Heb je vragen of heb je problemen met het doorbetalen van niet-geleverde zorg? Meld het dan bij onze advieslijn.