Het ministerie van VWS laat weten dat deze uitzonderlijke crisis om bijzondere maatregelen vraagt. Het ministerie heeft daarom op 3 april een aantal maatregelen bekend gemaakt, die houders van een pgb en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis heen moeten krijgen. Zo kunnen budgethouders declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat budgethouders bijhouden welke zorg niet is geleverd, maar wél betaald.

Formulier invullen

Versoepeling coronamaatregelen aangekondigd

Tijdens de persconferentie op 19 mei 2020 heeft minister van VWS, Hugo de Jonge, aanpassingen van maatregelen genoemd. Het gaat onder meer over…

Om het je gemakkelijk te maken ontwikkelde VWS 2 formulieren:

  • 1 formulier voor budgethouders op basis van de Wlz, Wmo 2015 en de Jeugdwet
  • 1 formulier voor budgethouders met een Zvw-pgb.

Het ministerie vraagt je om hierop te registreren welke zorg niet is geleverd in verband met coronamaatregelen, maar wel is betaald. Je kunt de formulieren hieronder downloaden.

Let bij het invullen van de formulieren goed op de volgende zaken:

  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 juni 2020 (inmiddels verlengd tot 1 juli). In het geval van verlenging van de maatregel, worden budgethouders geïnformeerd via de bekende kanalen. Lees ook het nieuwsbericht van 20 mei 2020.
  • Elke zorgverlener heeft een eigen formulier.
  • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wmo en/of Jeugdwet, Wlz? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.
  • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
  • Je kiest zelf wat handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totaalaantal uren maar klopt met de declaraties.

Waarom belangrijk

Bij het indienen van de declaraties of facturen, betaal je de niet-gewerkte uren als gewerkte uren (kijk ook op website SVB). Normaal gesproken mag dit niet, nu wel. Vervolgens is belangrijk dat je de niet-geleverde zorg voor jezelf goed bijhoudt. Verstrekkers (zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars) gaan deze informatie bij budgethouders opvragen. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden.

Houd je de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaat de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is.

Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van je pgb. Het is daarom belangrijk dat je:

  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren;
  • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar zijn gedeeld; de formulieren kunnen later nog een keer worden opgevraagd.

Tip

Lees regelmatig het slimme lijstje pgb en corona. Dit wordt voortdurend aangevuld met actuele informatie.

Formulieren downloaden

Registratieformulier niet-geleverde zorg Wlz Wmo 2015 en Jeugdwet i.v.m. Corona (Pdf)

Registratieformulier niet-geleverde zorg Wlz Wmo 2015 en Jeugdwet i.v.m. Corona (Word)

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 43 KB

Registratieformulier niet-geleverde zorg Zvw-pgb ivm Corona (Pdf)

Registratieformulier niet-geleverde zorg Zvw-pgb ivm Corona (Excel)

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ⋅ 13 KB

Registratieformulier niet geleverde zorg Zvw-pgb (Word)

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 16 KB