Niet-geleverde zorg bijhouden

Zoals we je al eerder lieten weten, betaal je niet-geleverde zorg tijdens coronatijd door.  Zodat jouw zorgverleners niet in de problemen komen en jouw zorg nu en na de coronacrisis door kan blijven gaan. Het is wel belangrijk dat je de niet gewerkte uren bijhoudt. Doe dat zorgvuldig want je kunt daar binnenkort of later op worden gecontroleerd. En blijkt het niet te kloppen, dan heeft dat gevolgen voor je pgb. Vanaf vandaag zijn er speciale formulieren beschikbaar.

Het ministerie van VWS laat weten dat deze uitzonderlijke crisis om bijzondere maatregelen vraagt. Het ministerie heeft daarom op 3 april een aantal maatregelen bekend gemaakt, die houders van een pgb en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis heen moeten krijgen. Zo kunnen budgethouders declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat budgethouders bijhouden welke zorg niet is geleverd, maar wél betaald.

Formulier invullen

Om het je gemakkelijk te maken ontwikkelde VWS 2 formulieren: Het ministerie vraagt je om hierop te registreren welke zorg niet is geleverd in verband met coronamaatregelen, maar wel is betaald. Je kunt de formulieren hieronder downloaden. Let bij het invullen van de formulieren goed op de volgende zaken:

Waarom belangrijk

Bij het indienen van de declaraties of facturen, betaal je de niet-gewerkte uren als gewerkte uren (kijk ook op website SVB). Normaal gesproken mag dit niet, nu wel. Vervolgens is belangrijk dat je de niet-geleverde zorg voor jezelf goed bijhoudt. Verstrekkers (zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars) gaan deze informatie bij budgethouders opvragen. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden. Houd je de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaat de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van je pgb. Het is daarom belangrijk dat je:
  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren;
  • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar zijn gedeeld; de formulieren kunnen later nog een keer worden opgevraagd.

Tip

Formulieren downloaden