Nationale ombudsman stelt minister vragen over eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd

De afgelopen maanden heeft de nationale ombudsman diverse klachten en signalen over het betalen van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd ontvangen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar van 2020 niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijke wijze zorg en ondersteuning te leveren.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vraagt in een brief aan de minister van VWS om duidelijkheid voor de burgers. In de brief verwijst hij naar belangenorganisaties als MantelzorgNL, Ieder(in) en Per Saldo, die de klachten en signalen herkennen.

Duidelijkheid

Reinier van Zutphen: ‘Inmiddels zijn we in de tweede coronagolf beland. Het risico bestaat dat zorg en ondersteuning ook nu niet (voldoende) kan worden geleverd. Het is van belang dat burgers duidelijkheid krijgen over wat dit betekent voor de inning van de eigen bijdragen en waar burgers terecht kunnen met vragen hierover.’