De monitor is uitgevoerd door ITS Radboud Universiteit Nijmegen en geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal verzekerden met een Zvw-pgb, de uitgaven, de betaaltermijnen van declaraties, het aandeel van de pgb’s dat aan informele zorg wordt besteed en het aantal klachten en geschillen in de Zvw-pgb-zaken. In de monitor wordt ook aandacht besteed aan de ervaringen van alle zorgverzekeraars met de uitvoering van het pgb.

Wat vindt Per Saldo?

De monitor zou naast de ervaringen van alle zorgverzekeraars ook een beeld geven van de ervaringen van budgethouders. Dat vindt Per Saldo een essentieel onderdeel, omdat je alleen dan een goed beeld krijgt van de uitvoering van het Zvw-pgb. Doordat de privacywetgeving dusdanig streng is, was het niet mogelijk om budgethouders te selecteren op de voorgenomen wijze. Zorgverzekeraars mogen niet steekproefsgewijs budgethouders selecteren. Dat Per Saldo dit een grote misser vindt valt te verwachten. Op deze manier is er een eenzijdig beeld geschetst van de uitvoering van het Zvw-pgb in 2015. We hebben over dit punt veel gesproken met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de onderzoekers van ITS. Voor 2015 valt het niet meer te regelen, maar Per Saldo heeft aangegeven dat in de monitor over 2016 absoluut de ervaringen van budgethouders meegenomen moeten worden.

Opvallend

Er zijn, naast het bovenstaande, nog een aantal punten die opvallen in de uitkomsten:

  • Uit de monitor komt naar voren dat er in de eerste maanden van 2015 een grote daling heeft plaatsgevonden in het aantal budgethouders. Het is niet duidelijk waarom deze daling heeft plaatsgevonden, maar Per Saldo vindt dit een ernstig punt en wil daarom ook onderzocht hebben wat de oorzaak van deze daling is.
  • Er zijn zorgverzekeraars die de toegangscriteria voor een Zvw-pgb gebruiken als afwijzingscriteria. Dit is een punt waar Per Saldo ook veel signalen over binnenkrijgt, en dat werd in de monitor nog eens bevestigd. Dit kan en mag niet en geeft aan dat we hier nog beter op zullen gaan letten in de gesprekken die wij met zorgverzekeraars hebben.

Toekomst van het pgb in de Zorgverzekeringswet

Er lopen momenteel gesprekken met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland over de toekomst van het Zvw-pgb en de afspraken die daarover gemaakt moeten worden. Die gesprekken verlopen positief. Per Saldo heeft in deze gesprekken een actieve rol.