Ministerie past 40-uursnorm in de Wlz niet aan

Met de zogenoemde 40-uursnorm is geregeld, dat een zzp’er niet meer dan 40 uur in één week voor een budgethouder met een pgb in de Wlz mag werken. Wij hebben het ministerie van VWS gevraagd deze regeling aan te passen. Het antwoord kregen we eind mei: dit gaat niet gebeuren, de 40-uursnorm blijft, ondanks onze waarschuwing dat dit tot problemen kan leiden. Als dat zo is, kun je contact opnemen met het zorgkantoor, dat kan besluiten van de regeling af te wijken als dat in jouw individuele situatie noodzakelijk is.

Zzp’ers, zelfstandig ondernemers, freelancers en naasten voeren pgb-zorg uit met een overeenkomst in opdracht. Daarmee vallen zij buiten de Arbeidstijdenwet die alleen van toepassing is op mensen met een arbeidsovereenkomst. Met de gestelde 40-uursnorm is het voor hen niet mogelijk om, zonder goedkeuring van het zorgkantoor vooraf, langer dan 40 uur per week voor een budgethouder met een pgb-Wlz te werken. Het ministerie heeft deze norm ingesteld om de kans op fraude, extreem hoge uitbetalingen en overbelasting te voorkomen.

Knelpunten

Maar het kan nodig zijn dat een zorgverlener door omstandigheden meer dan 40 uur per week voor een budgethouder werkt. Bijvoorbeeld bij vervanging van een andere zorgverlener door ziekte of tijdens vakanties. Of doordat in deze tijd van personeelstekort een vacature moeilijker kan worden opgevuld. Dan is een budgethouder alleen maar blij als een andere zorgverlener wil overwerken.

Strenger en een uitzondering op de regel

Met de huidige 40-uursnorm is deze regeling in de Wlz strenger dan de huidige Arbeidstijdenwet. Werk je met een arbeidsovereenkomst dan mag een zorgverlener over een periode van vier weken gemiddeld 55 uur per week werken en over een periode van 16 weken gemiddeld 48 uur per week. En dat is niet het enige punt waarop de regeling schuurt met andere wet- en regelgeving. In zijn algemeenheid mogen zzp’ers zelf bepalen hoeveel uur per week zij werken. Daarnaast geldt de regeling anders of helemaal niet voor budgethouders met een pgb in de Zvw, Wmo en Jeugdwet. De Zvw stelt wel een 40-uursnorm, maar alleen bij zorg door naasten. En gemeenten bepalen hun eigen beleid hierop. Al met al draagt deze regeling dus ook niet bij aan het streven naar uniformiteit: naar één regeling in alle wetten.

Aanpassing afgewezen

Helaas heeft het ministerie ons verzoek om aanpassing van de norm afgewezen. Daarmee legt VWS ons voorstel naast zich neer om meer dan 40 uur werken toe te staan onder voorwaarden die:

  • minimaal gelijk zijn aan de Arbeidstijdenwet;
  • in dienst staan van de budgethouder;
  • de kwaliteit van de zorg waarborgen.

Het ministerie geeft aan dat, als dit in een bepaalde situatie tot onoverkomelijke problemen leidt, de budgethouder dit kan bespreken met het zorgkantoor. Het zorgkantoor bepaalt vervolgens of al dan niet een tijdelijke uitzondering gemaakt mag worden. Er moet dan wel worden aangetoond waarom de 40-uursnorm in dat individuele geval onredelijk uitpakt, anders dan is bedoeld door de wetgever.

Meld je probleem

Denk jij door deze regeling in de problemen te komen? Meld het ons, wij leggen graag zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden (anoniem) voor aan het ministerie. Jouw ervaring kan het verschil maken! Ga naar de pagina ‘Meld jouw ervaring met ons’.