Minister Schippers heeft woensdag tijdens het debat met de vaste Kamercommissie van VWS weer geen beslissing genomen over de toegang van mensen met een psychische of psychiatrische stoornis (ggz) tot de Wlz. Deze mensen doen nu een beroep op de Wmo en de Jeugdwet. Dit traject loopt al meer dan 3 jaar maar de minister is van mening dat het niet passend is als het demissionaire kabinet over zo’n groot traject met zulke grote gevolgen nog een beslissing neemt. Maar de doelgroep blijft zo nog langer in de kou staan.

Onvoldoende zorg en ondersteuning

Per Saldo krijgt nu te veel signalen van mensen die in de problemen komen omdat gemeenten onvoldoende deskundigheid hebben om een goede indicatie te stellen en passende oplossingen te vinden voor specifieke zorg en ondersteuning die nodig is. We zien ook dat pgb’s ieder jaar opnieuw verlaagd worden, zodat mensen uiteindelijk de zorg en ondersteuning die noodzakelijk is niet meer kunnen inkopen. Dit probleem speelt ook bij wooninitiatieven die zich richten op mensen met een psychische of psychiatrische stoornis.

Wat vindt Per Saldo

Per Saldo is teleurgesteld in de reactie van de minister. Juist na meer dan drie jaar wordt het tijd dat de knoop wordt doorgehakt. Het kabinet heeft ruim de tijd gehad om over deze kwestie na te denken. De minister heeft wel toegezegd dat het traject niet stil ligt en dat de beleidsambtenaren doorgaan met het zetten van stappen die voor dit beleid nodig zijn.

Intensieve Kindzorg

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam tijdens het debat op 28 juni is de intensieve kindzorg (IKZ). Ouders met kinderen die deze zorg nodig hebben weten niet waar ze terecht kunnen voor deze zorg en worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Een speciale projectgroep heeft uitgezocht bij welke wet de IKZ ondergebracht moet worden.  Er is een nieuwe indeling gemaakt die Per Saldo zo snel mogelijk op deze website zal uitleggen en toelichten.