Minister: pgb voor wooninitiatieven blijft

Minister Conny Helder laat op 8 juli 2022 weten dat het pgb beschikbaar blijft voor kleinschalige wooninitiatieven. Wel is het haar voornemen om initiatieven te toetsen op eigen regie, ‘juist de kern van het pgb’. Voor aanhoudend slecht presterende initiatieven moet dit concrete gevolgen krijgen, vinden wij.

‘Wooninitiatieven die feitelijk als zorg in natura functioneren moeten niet meer (structureel) via pgb gefinancierd moeten worden.’ Dit staat in haar brief van 20 mei 2022, waarin de minister haar plannen voor het pgb tijdens deze kabinetsperiode ontvouwt. Daar komt ze nu op terug. De wooninitiatieven behouden het pgb. Wel wil ze gaan bekijken of wooninitiatieven, waarbij geen of onvoldoende sprake is van eigen regie, beter passen bij zorg in natura óf wil ze deze initiatieven helpen om de regie van bewoners wél mogelijk te maken.

Eisen stellen aan eigen regie

We staan achter het besluit van de minister om te kijken wat eigen regie betekent in een pgb-wooninitiatief. Om te onderzoeken wat de minimale eisen zijn die je kunt stellen aan zeggenschap van de individuele bewoner en zeggenschap van het collectief van bewoners/ouders. En waaraan een zorgaanbieder moet voldoen als het gaat over eigen regie. Waarna slecht presterende wooninitiatieven de gelegenheid krijgen zich te verbeteren. Maar als er uiteindelijk niet aan de pgb-eisen wordt voldaan, moet dat concrete gevolgen hebben, vinden wij.

Voorwaarde: goed op de hoogte zijn

Goede voorlichting aan zowel bestaande als toekomstige bewoners is belangrijk om goed met eigen regie om te kunnen gaan. Zodat ze weten wat dit voor hen betekent, welke eisen zij kunnen stellen, welke verplichtingen ze hebben en hoe ze zich kunnen laten ondersteunen.

Ook zorgaanbieders zouden zich beter bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid die zij dragen. Geven zij voldoende ruimte aan budgethouders of hun vertegenwoordigers voor eigen regie? Ook zij zijn gebaat bij goede voorlichting.

Minimale eisen gaan vaststellen

De minister kondigt aan samen met Per Saldo, BVKZ en andere betrokken partijen nader te gaan verkennen wat minimale eisen aan eigen regie zijn en op welke manier die vorm moeten krijgen in een wooninitiatief. Wij werken hier graag aan mee.

Lees meer

  • Je kunt de Kamerbrief over pgb in wooninitiatieven hier downloaden.
  • Op 20 juli 2022 verschijnt er een artikel van Aline Molenaar over eigen regie in een wooninitiatief op het Sociaal Web. Hierin legt ze in heldere bewoordingen ons standpunt uit.