Zorgkantoor geeft bericht aan het CAK

Het zorgkantoor is per 1 januari 2019 verantwoordelijk om bij een pgb binnen 4 maanden na aanvangsdatum van de toekenning de gegevens van de budgethouder door te geven aan het CAK voor het innen van de eigen bijdrage. Het CAK is de organisatie waar je de eigen bijdrage aan moet betalen. Op deze manier kan het CAK de eigen bijdrage tijdig vaststellen. Doordat het zorgkantoor nu gebonden is aan een termijn om de gegevens door te geven aan het CAK, wordt voorkomen dat de eigen bijdrage door stapeling van maanden steeds verder oploopt.

Maximaal één jaar

Daarnaast is het zo dat per 1 januari 2019 wordt geregeld dat een nieuwe budgethouder de eigen bijdrage die het CAK kan innen wordt beperkt tot maximaal één jaar terug. Dit was 3 jaar.

Administratie vergelijken

Per 1 januari 2019 wordt ook verplicht dat het zorgkantoor en het CAK iedere 2 maanden hun administraties naast elkaar leggen om er zeker van te zijn dat zowel het zorgkantoor als het CAK van de juiste gegevens uitgaan. Daardoor wordt bijvoorbeeld duidelijk of er budgethouders zijn die wel zorg afnemen, maar nog geen factuur hebben ontvangen, of vice versa.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo is blij dat de stapel-facturen van de eigen bijdrage worden tegengegaan, zowel aan het begin van het opstarten van de zorg als gedurende de zorg.