Minder regels en administratieve lasten

Per Saldo wil een zo eenvoudig mogelijke pgb-regeling voor iedereen. Wie met een pgb te maken krijgt, krijgt te maken met regels en administratieve lasten. Welke regels kunnen we schrappen om de regeldruk voor de budgethouders te verminderen?

Pgb betekent eigen regie, zelf kiezen en zorg of ondersteuning op maat. In de praktijk blijkt dat het uitoefenen van eigen regie door de budgethouder en controledrang van verstrekkers van het pgb moeilijk samen gaan. Het gevolg: te veel onnodige administratieve lasten voor de budgethouders. In het kader van de agenda pgb heeft VWS een aantal zogeheten schrapsessies georganiseerd. Bij deze sessies wordt bekeken of overbodige regels en lasten geschrapt kunnen worden.

In ons tijdschrift Eigenwijs heb je kunnen lezen dat wij betrokken zijn bij de schrapsessies. Helaas voelden wij ons in deze sessies onvoldoende gehoord. Omdat wij een volledig beeld willen geven van de administratieve lasten en regeldruk rondom het pgb hebben wij een eigen schrapsessie georganiseerd. Dit hebben we gedaan samen met budgethoudersvereniging Naar-Keuze en met medewerking van ervaringsdeskundigen vanuit alle zorgwetten. Alles wat tijdens deze sessie is genoemd hebben we gebundeld en verstuurd naar het ministerie van VWS, waarbij we duidelijk hebben gemaakt dat dit eindproduct moet leiden tot minder regels. We willen graag dat het ministerie van VWS onze punten oppakt.