Meldactie zorgkostenstijging pgb-wooninitiatieven

Komt jouw pgb-woon- of ouderinitiatief in de problemen door de hoge kostenstijgingen in de zorg? Meld het ons! Vul de vragenlijst in: meldactie zorgkostenstijging pgb-woon- en ouderinitiatieven. Het is anoniem en duurt maximaal 10 minuten.

Begin 2023 hielden wij ook een meldactie onder pgb-ouder- en wooninitiatieven. Na één jaar kostenstijgingen willen wij graag weten of de trend uit 2023 en voorgaande jaren doorzet. Met de informatie uit deze vragenlijst kan Per Saldo de beleidsmakers een actueel en genuanceerd beeld geven van hoe de pgb-ouder- en wooninitiatieven ervoor staan.

Meer over dit onderwerp lees je in ons nieuwsbericht van 30 januari 2024.

Persoonlijke ervaringen

De focus van deze meldactie ligt op de stijging van de zorgkosten, omdat dit nu het grootste knelpunt is. Naast de effecten van de kostenstijgingen op woon- en ouderinitiatieven als geheel, kijken we ook naar de invloed op de zorg en het leven van individuele bewoners. Daarom is het belangrijk dat jij, als bewoner, vertegenwoordiger, bestuurder of ondernemer van een initiatief, de vragenlijst invult.

Bedankt voor je medewerking.