Zorg en ondersteuning richten zich te weinig op de sociale gevolgen van ziekte en beperkingen. Vooral mensen jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van hun ziekte of handicap. Meer dan de helft (58%) van hen geeft hun kwaliteit van leven een 6 of lager. Dit blijkt uit het vierde rapport van MijnKwaliteitvanLeven.nl met resultaten van ruim 27.000 deelnemers.

De samenwerkende organisaties binnen Mijnkwaliteitvanleven.nl roepen gemeenten en zorgaanbieders op om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking.

Weinig energie om te doen wat je wil

Ruim de helft (56%) van mensen jonger dan 65 jaar ontbreekt het aan energie om te doen wat zij willen. Een aanzienlijk deel voelt zich weinig nuttig (30%) en heeft het gevoel weinig tot niets voor anderen te kunnen betekenen (23%). Daarbij overheerst voor 1 van de 3 mensen met een ziekte of handicap het gevoel van zorg en onzekerheid over de nabije toekomst. De uitkomsten laten zien dat er veel winst te behalen valt in de zorgsector en het sociale domein.

Laat uw stem horen over het pgb

Per Saldo vindt het belangrijk dat budgethouders hun stem laat horen als het gaat om de zorg in ons land. Door twee keer per jaar een online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is.

Hoe kunt u meedoen?

  1. Ga naar de website van MijnKwaliteitvanLeven.nl
  2. Meld u aan en vul uw gegevens in.
  3. U ontvangt een uitnodiging per e-mail om mee te doen aan het onderzoek.

Daarna vult u de digitale vragenlijst in. Uw antwoorden worden anoniem opgeslagen. Niemand kan dus uw persoonlijke gegevens inzien.
Als u zich vóór 1 augustus aanmeldt voor de vragenlijst van MijnKwaliteitvanLeven.nl, dan ontvangt u rond half augustus ook de themavragenlijst pgb.

Rapport over eigen woonplaats

De uitkomsten leveren niet alleen landelijke resultaten op, maar ook per gemeente. Hiermee kan uw gemeente concreet aan de slag met verbeteringen en daar heeft u als inwoner weer profijt van! Inmiddels hebben 24 gemeenten met meer dan 300 deelnemers een gemeenterapportage ontvangen. Deze rapportage is te vinden op de uitkomstenpagina van de betreffende gemeente via www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Staat uw gemeente er niet bij? Nog een extra reden wellicht voor u om de vragenlijst in te vullen!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op Mijnkwaliteitvanleven.nl. Als u vragen heeft over de (thema)vragenlijst dan kunt u deze mailen aan: ambassadeurs@pgb.nl.

Door deel te nemen maakt u kans op een high tea. Per Saldo bedankt u alvast hartelijk voor uw medewerking!