Medische mondneusmaskers toegestaan

Medische mondneusmakers waren tot nu toe bestemd voor medisch en verpleegkundig personeel in ziekenhuizen. Daar is nu vanaf gestapt. Het Outbreak Management Team (OMT) begrijpt dat mensen in (medische) risicogroepen er zelf alles aan willen doen om infectie door Covid-19 te voorkomen. Met een medisch mondneusmasker ben je beschermd tegen besmetting van buitenaf, waardoor je je veiliger voelt. Mensen die dat willen kunnen deze medische mondneusmaskers nu zelf aanschaffen.

Wij hebben het afgelopen half jaar voortdurend aandacht gevraagd voor de groep mensen met een beperking die de deur niet uit durft. Mensen die zich extra kwetsbaar voelen vanwege onderliggende ziekten. Mensen die een beperking hebben waardoor het moeilijk is om de 1,5 meter afstand aan te houden. Of mensen die aanwijzingen niet kunnen opvolgen. Het dragen van niet-medische mondmaskers geeft hen te weinig zekerheid: deze voorkomen dat een besmette persoon het virus overdraagt op een ander. Het medisch mondneusmasker beschermt de drager zelf tegen besmetting.
Wij bleven aandringen op oplossingen. Om ook voor deze mensen de coronasamenleving zo leefbaar mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het dragen van een medisch mondneusmasker mogelijk te maken en deze niet meer alleen voor medisch en verpleegkundige personeel voor te behouden.

Goede instructie nodig

Het OMT geeft hier nu gehoor aan. Mensen die dat willen kunnen nu zelf medische mondneusmaskers aanschaffen. De kosten komen trouwens voor eigen rekening, je kunt de kosten niet vergoed krijgen vanuit het pgb.

Het OMT waarschuwt wel direct voor goed gebruik. Door er fout mee om te gaan kan de beschermende werking verloren gaan of juist een verhoogde kans geven op indirecte besmetting. Ze dringen er daarom op aan de instructies voor gebruik strikt op te volgen.

Lees voor meer informatie over het gebruik van medische mondmaskers door mensen uit risicogroepen deze website van het RIVM.

Wat vinden wij?

Al zijn de overige maatregelen ook heel belangrijk en is er geen 100% garantie dat je met het medisch mondneusmasker besmetting voorkomt, het geeft je extra veiligheid. Dat kan voor jou net de voorwaarde zijn die je nodig hebt om je buitenshuis (vrijer) te durven bewegen. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat het dragen van deze medische mondneuskapjes nu is toegestaan. Kijk welke type voor jou het beste is. Dan kun je deze bestellen bij de leverancier bij jou in de buurt of op internet. Hieronder lees je er meer over.

Meer informatie