Dank aan Per Saldo

Met mijn beperking door polio heb ik jarenlang goed kunnen functioneren. Tot de postpolio mij nekte. De vele hulpmiddelen konden niet voorkomen dat het zitten in de rolstoel onmogelijk werd. Het bed in de woonkamer en hulp van de gezinsverzorging werd realiteit voor mij en mijn gezin.

Eerst via AAW, later pgb

Portretfoto Kieke Tobi
Kieke Tobi

Rond 1978 meldde de thuiszorg dat ze te weinig personeel hadden en me minder uren zorg konden verlenen. Toen besloot ik ‘Den Haag’ te benaderen om mij via de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) de mogelijkheid te geven, met een subsidie, eigen zorgverleners in te huren. Dit lukte. Later kreeg ik deze zorg vanuit de Awbz, nu dus Wlz. Het is erg belangrijk om mensen in huis te hebben die bij mij en mijn man passen. Meer dan veertig jaar heb ik nu deze zorg en heb er vele vrienden aan over gehouden.

Per Saldo

Zodra ik wist van het bestaan van Per Saldo ben ik lid geworden. Zolang ik kon heb ik voorlichtingsbijeenkomsten bezocht. Nu ben ik blij dat ik er dankzij de moderne media via mijn IPad bij kan zijn.

Eenmaal heb ik een advies gehad via Per Saldo, waarvoor nogmaals dank.

Per Saldo is voor mijn gevoel mijn vakbond. Lof voor deze organisatie en ik wens dat ik deze belangengroep ons nog vele jaren mag ondersteunen.

Wil je ook lid worden en/of ons steunen?