Integraal pgb met zo min mogelijk regeldruk

Met een blik op de toekomst kan een blik op het integraal pgb niet ontbreken. Integraal wil zeggen dat alle betrokken partijen met elkaar samenwerken om tot een gezamenlijke plan te komen, met 1 toekenning en 1 budget van 1 loket. Sinds jaar en dag is dit ons ultieme doel. Al in 2007 was er een onderzoek naar de haalbaarheid ervan en tot september 2017 is ermee geëxperimenteerd in de gemeenten Delft en Woerden. Als vervolg daarop startte dit jaar een nieuwe pilot. Hoe staat het daar nu mee?

Voor onze vereniging is het een helder verhaal. Budgethouders met een levenslange en levensbrede hulpvraag moeten ooit de mogelijkheid hebben om met zo min mogelijk regeldruk hun leven te leiden. Met alles wat ze nodig hebben in 1 budget. Het is dan niet langer de hulpvrager die langs alle loketten gaat om aanvragen te doen voor verschillende voorzieningen. Het zijn de instanties die dat achter de schermen onderling regelen. Zo zou het volgens ons moeten zijn, liefst zo snel mogelijk. Na het ondertekenen van een convenant in februari 2020 zijn Alphen aan den Rijn, Den Haag, Dalfsen, Nieuwegein, Rotterdam, Roermond, Leiden en Meppel ermee aan de slag gegaan.

Deelnemers gezocht

‘Ze zoeken deelnemers, maar dat blijkt allemaal niet zo gemakkelijk te gaan’, vertelt Willeke van den Hoek, die dit experiment ondersteunt. ‘Het aantal blijft laag. Het ministerie van VWS heeft daarom besloten om extra ondersteuning te bieden. Vanaf november 2020 krijgt het experiment een nieuwe impuls, waaraan ook Per Saldo weer zal meewerken. De deelnemende gemeenten krijgen meer informatie en advies, en er komen bijeenkomsten waarin ze ook van elkaar kunnen leren.’

Willeke, succes

Wij wensen Willeke veel succes met de uitvoering van deze uitgebreide proef met het integraal pgb. Met veel meer deelnemers waardoor gemeenten veel meer kunnen gaan oefenen. Want één ding is zeker, we blijven doorgaan, het zal er ooit van komen.