EigenWijs 4, december 2020

Leden van Per Saldo ontvangen 4 keer per jaar gratis het magazine EigenWijs, met daarin nieuws, reportages, persoonlijke verhalen en praktische rubrieken. Nummer 4 ligt in de week van 21 december 2020 bij je op de mat. Lees je digitaal? Op dinsdag 15 december 2020 staat EigenWijs 4 online.

Cover EigenWijs nummer 4 - 2020

In dit nummer kijken we vooruit. Waar willen we dat het pgb over 5 jaar staat, welke wensen zijn er? Wij hebben een vierjarenprogramma gemaakt, waarin we de bedreigingen en kansen van het pgb beschrijven. Een van de onderwerpen in dit programma is ‘informele zorgverlening vanuit het pgb’, een onderwerp dat we in dit nummer vanuit verschillende kanten belichten.

Van binnenuit

Saskia Fun (50) is sinds oktober 2020 één van onze ambassadeurs. Ze doet dit omdat ze het anderen gemakkelijker wil maken. Haar jarenlange ervaring is daarbij van onschatbare waarde. Ze heeft drie kinderen (25, 22, 15), waarvan nu nog twee met een pgb vanwege autisme/adhd. Ze kent de weg in gemeentelijk Den Haag, weet waar de valkuilen liggen, hoe je deze kunt voorkomen of hoe je problemen kunt aanpakken.

Vierjarenprogramma voor een sterk pgb

Volgend jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Om ervoor te zorgen dat het pgb een gelijkwaardige keuze blijft naast zorg in natura is het belangrijk dat nieuwe Kamerleden weten waar het pgb voor staat. Caroline Boerma is een van onze bestuursleden. Zij beschrijft waarom zij er trots op is dat wij als organisatie hebben geïnvesteerd in het maken van een vierjarenprogramma. Om de nieuwe Kamerleden te informeren waar het misgaat, en waar het beter kan en moet. Om het pgb weer sterk en stevig te maken.

Hoogleraar over informele zorg

In 2011 verscheen er in magazine Eigenwijs een interview met onderzoeker Job van Exel over betaalde zorg door verwanten, ook toen al een omstreden kwestie. De titel: ‘Informele zorg betaald uit pgb is juist dé oplossing voor de toekomst’. Negen jaar later is het discussiepunt van toen uitgegroeid tot een serieuze bedreiging voor het pgb. Met dit budget moet er immers vrije keuze voor zorgverleners zijn? Wat is anno 2020 de visie van Job van Exel, inmiddels hoogleraar economie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit.

Zorgverzekeraar denkt er anders over

Marlou (36) is moeder van twee jonge zorgintensieve kinderen (4 en 8). De intensieve zorg voor jongste zoon Foppe doen de ouders sinds dit jaar zelf. Het werkt fantastisch. Alleen liet de indicatie wel even op zich wachten: de zorgverzekeraar dacht er anders over. Met hulp van onze juristen kwam betaling vanuit het pgb toch voor elkaar.

Jubileumspecial

Onze vertrouwde columniste Marja Morskieft levert haar wensenlijstje in. Een budgethouder en twee vertegenwoordigers vertellen hoe het pgb er volgens hen over vijf jaar uit zou moeten zien. Onze wens is invoering van het integrale pgb, sinds jaar en dag ons ultieme doel. Wat is de stand van zaken?

Op pagina 13 staat een verslag van de meet-up op 4 november 2020 over ‘Pgb toen, nu en straks’. Er is trouwens geen uitgebreider verslag beschikbaar op onze website. De opmerking in EigenWijs hierover is onjuist.

Verhalen en artikelen

Met dit keer de vaak langere verhalen van (vertegenwoordigers van) budgethouders, de artikelen in het jubileumkatern met de centrale vraag ‘waar staat het pgb over 5 jaar bij ons volgende jubileum?’ en het volledige artikel over het Zvw-pgb, dat slechts in verkorte versie in EigenWijs kon worden geplaatst.

Het Zvw-pgb verdient beter

‘Het lelijke eendje in de pgb-vijver.’ Zo noemt Aline Molenaar het Zvw-pgb in een artikel op Sociaal Web. Ze vindt het maar de vraag of deze regeling de titel van ‘pgb’ mag dragen. Het pgb betekent immers dat je een bepaald bedrag krijgt waarmee je, op basis van een indicatie, met eigen regie de benodigde zorg flexibel inkoopt. ZN, VWS, NZa en zzp’ers in de zorg reageren op onze kritische vragen.

Columns

De juristen over het belang van goede informatie verzamelen. Zodat de maatwerkvoorziening in de Wmo goed wordt vastgesteld, met een passend budget: ‘Dat is de afgelopen vijf jaar nog lang niet altijd het geval.’

Eva Eikhout in ‘Hell yeah, maar hoe’ over haar haat-liefde verhouding met nieuwe dingen. ‘Aan de ene kant houd ik van nieuwe plekken, nieuwe mensen en nieuwe uitdagingen. Maar gaat het over mijn zorgvraag, dan brengt het áltijd stress met zich mee.

En verder…

De rubrieken

  • Uit de lobby
  • Vraag het Per Saldo
  • Verenigingsnieuws, met erelid Otwin van Dijk
  • Boekennieuws
  • Cursussen, voorlichting en advies op maat

Download magazine (alleen voor leden en abonnees)