Eigenwijs 4, december 2019

Dit nummer ligt op vrijdag 20 december 2019 bij je op de mat. De digitale lezers kunnen EigenWijs vanaf dinsdag 17 december 2019 lezen.

Cover EigenWijs nummer 4 december 2019

Je kunt elk nummer van EigenWijs ook digitaal lezen, met in dit nummer onder andere de volgende artikelen:

 • Zo regelen Evelyn en Bea dat
 • ‘Zelfwerkgeverschap niet moeilijk, maar anders’
 • Vriendschappelijk in de omgang, geen vriendinnen
 • Uit de lobby
 • Hoe vind ik zorgverleners?
 • SVB, jouw hulp bij werkgeverschap
 • En verder…

Zo regelen Evelyn en Bea dat

Als budgethouder ben je niet alleen zorgvrager, maar ook werk- of opdrachtgever. Naast het onderhouden van een goede relatie met je zorgverlener heb je ook een hoop regelwerk. Hoe gaat dat in de praktijk? Wij gingen daarover in gesprek met de Evelyn Kornalijnslijper en haar zorgverlener Bea Kedde.

‘Zelfwerkgeverschap niet moeilijk, maar anders’

Vroeg of laat staat elk ouderinitiatief voor de keuze: kopen we zorg in via een zorgaanbieder of nemen we zelf medewerkers in dienst? Ook het bestuur van ‘Het Huis Achter de Duinen’, een ouderinitiatief in Heemskerk, stelde zichzelf die vraag. Waar ze er bij de start voor kozen om zorg in te kopen bij een zorgaanbieder, besloten ze na een jaar om tóch voor zelfwerkgeverschap te gaan. Waarom kies je daarvoor, wat komt er bij kijken en is het allemaal te doen?

Vriendschappelijk in de omgang, geen vriendinnen

Lies van der Loo is rolstoelafhankelijk vanwege polio in haar eerste levensjaar. Haar pgb voor verzorging krijgt zij van de zorgverzekeraar. Als budgethouder van het eerste uur wil zij niet anders dan eigen regie over haar zorg. Het regelwerk rondom het werkgeverschap vindt ze niet zo ingewikkeld. ‘Belangrijkste is te blijven bouwen aan een goede relatie met mijn zorgverleners.’

Uit de lobby

In dit artikel lees je over een aantal onderwerpen waar wij op dit moment vol voor gaan:

 • problemen wooninitiatieven door lage indexatie pgb-Wlz
 • doorbraak verbetering hulp aan jongeren met een chronische en/of langdurige beperking
 • ouderinitiatieven en onderaannemerschap
 • gemeente Apeldoorn teruggefloten

Met daarnaast reacties van ouder- en wooninitiatieven. Zij vertellen welke problemen zij ondervinden als gevolg van de lage indexatie van het pgb in de Wlz.

Hoe vind ik zorgverleners?

Eigen regie en zelf je zorg regelen is heel mooi, maar er zitten ook lastige kanten aan. Zie maar eens aan goed personeel te komen. Hoe doe je dat? Twee jonge vrouwen, allebei 31, beiden een spierziekte en afhankelijk van beademing, vertellen hoe zij dit regelen.

SVB, jouw hulp bij werkgeverschap

Wanneer het over werkgeverschap voor mensen met een pgb gaat, heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aantal belangrijke taken. Deze instantie beheert onder andere de budgetten van pgb’s in de Jeugdwet, Wmo en Wlz en betaalt in opdracht van de budgethouder de urendeclaraties en rekeningen uit. Wij vroegen Stefan, salarisadministrateur en budgethouderexpert, voor welke diensten en met welke vragen budgethouders terecht kunnen bij de SVB.

En verder…

Columns van Marja Morskieft en Matthijs Vermaat, antwoorden op vragen aan onze medewerkers aan de telefoon en informatie over een nieuwe cursus ‘Hulp vinden én houden’.

Download magazine (alleen voor leden en abonnees)