Over zijn drijfveer en samenwerking met Per Saldo

Otwin van Dijk werkt met enorme inzet en overtuiging al meer dan 25 jaar vanuit de gedachte, dat mensen met een beperking hun eigen leven moeten kunnen leiden. Met het pgb als het ultieme middel om dit te verwezenlijken. Vaak in nauwe samenwerking met onze vereniging.

Portretfoto Otwin van Dijk

Otwin is sinds 2016 burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, grensgemeente ten zuiden van Doetinchem. Een ongeluk op zijn 18-de bezorgde hem een dwarslaesie en sindsdien is hij rolstoelgebruiker. Hij heeft daardoor beperkingen, maar laat zich daar allerminst door tegenhouden. Zijn tot nu toe al indrukwekkende politieke carrière zegt genoeg. Hij was raadslid, wethouder, Tweede Kamerlid en nu burgemeester. Wat is zijn drijfveer van binnenuit en waarom werkt hij vaak samen met Per Saldo?

Apart

‘De Otwin voor het ongeluk leidde een actief leven. Na het ongeluk wilde ik dat in feite voortzetten, maar kwam ik al gauw tot het besef dat we apart omgaan met onze mensen met een beperking. Met de beste bedoelingen zetten we hen ‘apart’. In scholen, in huisvesting, in voorzieningen. Ik merkte dat we niet zo inclusief zijn als ik had gedacht. Toen ik nog kon lopen ging ik zonder na te denken overal heen. In een rolstoel ging dat ineens heel anders, terwijl ik wel dezelfde persoon ben gebleven. Daar zit mijn drive. Ik vind dat we moeten ophouden om mensen die anders zijn apart te zetten. We moeten het normaal vinden dat een burgemeester in een rolstoel zit, dat een ober een verstandelijke beperking heeft. Gelijke behandeling van de 2,3 miljoen mensen met een beperking, daar zet ik me al jaren voor in.’

Mijlpalen

Otwin speelde als Tweede Kamerlid een belangrijke rol toen in 2014 de uitvoering van het VN-verdrag gehandicapten door de Kamer moest worden aangenomen. ‘Ik had in die tijd veel contact met Aline Molenaar. Om te sparren hoe we dit er zo goed mogelijk door konden krijgen. We spraken af wie we gingen bellen. Idem bij het verankeren van het pgb in de verschillende wetten. Bij de ‘kan-bepaling’, toen het pgb geen recht maar een gunst dreigde te worden. Dat samen optrekken, op deze maar ook op minder cruciale momenten, gaat steeds op een heel plezierige manier.’

We snappen elkaar

Zonder te overdrijven, ik vind Per Saldo echt een super toffe club. Fijn om mee samen te werken. Waarom? We delen dezelfde visie en hoeven elkaar daarover weinig uit te leggen. We snappen elkaar. Per Saldo is een graag geziene gast in Den Haag. Met een kritische boodschap, zo nodig met een gestrekt been, maar wel op een faire manier. Als er iets niet goed gaat is het een kwestie van even met elkaar bellen en afstemmen. Dat werkt gewoon heel effectief. Als je kijkt welke invloed Per Saldo heeft op de Haagse agenda, dan is die voor zo’n relatief kleine vereniging best groot. De manier waarop, de toon, het uitgangspunt zijn daarbij bepalend. En de constructieve houding, niet alleen de tegenclub zijn maar altijd naar oplossingen zoeken. Een voorbeeld voor lobbyisten.’

Stimuleren en inspireren

Otwin vindt zijn inspiratie onder andere bij Independent Living, de beweging die zich sterk maakte voor de emancipatie van mensen met een beperking en oprichters van Per Saldo. Wat hij nu zelf graag wil doen, is mensen stimuleren om de regie over zichzelf te nemen. Enkele inspirerende uitspraken.

  • Welke beperking je ook hebt, je blijft die unieke persoon met je eigen plannen voor je eigen leven. Maak ze zoveel mogelijk waar. Ik ben ervan overtuigd dat je daar je gelukkiger van wordt.
  • Zet je in voor jezelf. Ook dat is eigen regie. Kijk niet alleen naar wat de overheid voor je regelt. Verdiep je in jezelf en kijk naar wat jij nodig hebt. Naar wat past bij jouw type mens. Als overheid moeten we hiervoor open staan, daarover in gesprek gaan en niet alleen het ‘verstrekkingenboek’ raadplegen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je naar passende oplossingen zoekt, dit uiteindelijk goedkoper is.
  • ‘Kijk wat je zelf kunt doen’ moet geen synoniem zijn voor: ‘Zoek het zelf maar uit.’ Je kan hulp nodig hebben bij deze zoektocht. Je kunt je geloof in jezelf zijn kwijtgeraakt. Hoe krijg je dat weer terug? Als overheid moeten we in die situaties met je in gesprek gaan, als bondgenoot.