Meedoen

25 jaar pgb, wat een mijlpaal! Er is in die tijd veel gebeurd, maar nog altijd staan mensen met een beperking of ziekte centraal die overtuigd zijn van het belang van het maken van eigen keuzes.

Portret Hugo de Jonge
Foto: Rijksoverheid.nl

Zij kiezen ervoor zoveel mogelijk mee te doen en regie over het eigen leven te hebben. Het pgb maakt een wereld van verschil voor mensen die ermee om kunnen gaan. En dat zijn er velen: 25 jaar geleden loodste Erica Terpstra de regeling door de Kamer voor een beperkte groep, inmiddels telt ons land zo’n 130.000 budgethouders die bij elkaar ruim 3,5 miljard euro besteden aan zorg op maat in de thuisomgeving. Zorg geleverd door professionals en vaker nog door informele zorgverleners. Indrukwekkend!

Toch is het pgb niet de overzichtelijke en simpele regeling die sommigen zich erbij voorstellen. Vier verschillende wetten met verschillende uitvoeringspraktijken, daar wordt het niet eenvoudiger van. Een van mijn doelstellingen aan het begin van deze kabinetsperiode was dan ook om het pgb toekomstbestendig te maken. Daarom heb ik eind 2018 de Agenda pgb gelanceerd. En daarnaast is vol ingezet op verbetering van het pgb2.0 portaal, waarin budgethouders op een laagdrempelige en verantwoorde manier hun pgb kunnen beheren. Niet lang na het verschijnen van dit jubileumnummer van EigenWijs zal ik de tweede voortgangsrapportage over de Agenda pgb naar de Kamer sturen. Daarin zal uitvoerig worden stilgestaan bij wat er het afgelopen jaar – ondanks corona – is bereikt. En hoe we alle nieuwe inzichten de komende tijd kunnen gebruiken.

Die nieuwe uitvoeringspraktijk zal ongetwijfeld leiden tot debat. Dat is logisch en ook goed. Het pgb neemt immers een belangrijke plek in ons zorgstelsel in. Als minister van VWS neem ik graag mijn verantwoordelijkheid in die gesprekken. Daarbij is het goed om te kunnen blijven rekenen op de inbreng van Per Saldo, dat ook 25 jaar bestaat. Kritisch, constructief, gedreven en altijd met het belang van de pgb-houders voorop. Zoals het hoort. Samen zorgen we ervoor dat, net zoals de afgelopen 25 jaar, het maken van eigen keuzes centraal blijft staan. Zodat de duizenden budgethouders kunnen blijven meedoen in onze samenleving.