Ingrijpende hervormingen in de zorg, het pgb wettelijk verankerd, grote problemen bij trekkingsrecht pgb

Deze staatssecretaris zal zijn bewindsperiode niet gauw vergeten. Hij is degene die verreweg de meeste pgb-debatten in één jaar heeft meegemaakt. We spreken over 2015, het jaar waarin grote hervormingen in de zorg werden doorgevoerd, die Martin van Rijn samen met minister Edith Schippers had voorbereid.

Portretfoto Martin van Rijn

Voor budgethouders betekende het tegelijkertijd de invoering van het trekkingsrecht. Dit leidde tot zeer grote problemen. We geven je een overzicht. Helaas kregen we geen contact met deze staatssecretaris en ontbreekt daarom zijn persoonlijke reactie.

2015, het jaar van bezuinigingen en decentralisatie. De Awbz werd afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwamen de Wlz en Wmo-2015. Daarnaast werd een pgb mogelijk in Jeugdwet en Zvw. Het pgb werd wettelijk verankerd, op zich een belangrijke mijlpaal. Maar de staatssecretaris kwam in politiek zwaar weer terecht vanwege chaos bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Budgethouders kregen hun pgb niet meer op hun eigen bankrekening.

De SVB zou vanaf 1 januari 2015 de zorgverleners gaan uitbetalen. Er was een digitaal systeem ontwikkeld, dat de informatie goed had moeten kunnen verwerken, maar dat bleek niet het geval. Het systeem schoot tekort, ook omdat er gegevens ontbraken van gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en van budgethouders. Met  als gevolg dat zorgverleners lange tijd niet werden uitbetaald, met alle gevolgen van dien.

Degelijk systeem

Per Saldo koos ervoor om mee te gaan werken aan de praktische oplossing van dit gigantische probleem. Om budgethouders zo gauw mogelijk uit de problemen te helpen. Anderen stortten zich in het protest, zoals via Twitter hashtag #pgbalarm. Beide zullen hun bijdrage hebben geleverd aan de uiteindelijk positieve afloop. De SVB doet zijn taak nu naar behoren. Voor Per Saldo was de ervaring in 2015 mede aanleiding om te gaan werken aan een degelijk administratie- en betalingssysteem. Vooral om de budgethouder te ondersteunen en de regeldruk te verlagen. Een systeem dat misbruik en onbedoelde fouten moet voorkomen. Medewerkers van zorgverzekeraar DWS maakten de eerste aanzet van dit zogenoemde ‘budgethoudersportaal’. De kosten daarvan werden betaald door de zorgverzekeraars. Op dit moment is dit systeem in samenwerking met het ministerie van VWS in vergevorderde ontwikkeling.

Gevolgen nog voelbaar

De gevolgen van de decentralisering zijn voor budgethouders nog altijd voelbaar. Er was inmiddels een goede regeling ontstaan in de Awbz, die werd overgenomen in de Wlz. Deze budgethouders ondervonden het minste last van de veranderingen. In tegenstelling tot de budgethouders die hun pgb via hun gemeente of zorgverzekeraar moesten gaan aanvragen. Zij hebben vaak nog steeds niet de vrijheid die ze nodig hebben om goed met hun pgb om te kunnen gaan. Voor Per Saldo reden tot het schrijven van een programma voor de komende vier jaar (2021 – 2025), getiteld ‘Weer een sterk en stevig pgb’.