Een persoonlijk budget dé weg voor samenhangende zorg en ondersteuning

Direct bij haar aantreden als staatssecretaris heeft zij aangegeven dat ze het pgb koestert: ‘Om eerlijk te zijn vond en vind ik het nog steeds vreemd dat zorg in natura niet evengoed als een pgb kan aansluiten bij de behoeften en waarden van degenen die zorg en ondersteuning nodig hebben.’

Portretfoto Clemence Ross van Dorp

Minder regels vindt zij belangrijk. ‘Niet elke maand verantwoording hoeven afleggen als het bedrag onder € 25.000 bleef, maar eens per kwartaal. En kinderen met een beperking wilde ik hun pgb voor persoonlijke zorg in het onderwijs laten behouden.’

Pgb heeft prachtige toekomst

Het is allemaal alweer lang geleden. Er is veel veranderd, maar een ding staat volgens mij wel vast: een persoonsgebonden of persoonsvolgend budget is in de toekomst de weg waarmee samenhangende zorg en ondersteuning geboden kan worden. Zeker voor iedereen met een beperking en voor velen met een ongeneeslijke aandoening. Wat zou het mooi zijn als in dat budget middelen uit de Wmo en Wlz gebundeld kunnen worden. Het pgb heeft wat mij betreft een prachtige toekomst!’

Mijn wensen

‘Ik heb altijd met veel genoegen overleg gevoerd met Per Saldo.
Altijd constructief en betrokken. Daardoor is er veel bereikt!’