Hoe beter geïnformeerd, hoe bewuster de keuze

Het pgb is ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie. Iemand kan zelf het beste inschatten welke zorg hij nodig heeft en welke zorgverlener bij hem past. Het biedt flexibiliteit en het brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Kennis daarover is een vereiste, zodat je weet waar je aan begint.

Tekst: Ernestine de Koff

Onze missie

Portretfoto Sylvia Kippersluis

Sylvia Kippersluis is coördinator van het team Advies. Sylvia: ‘We vinden het belangrijk dat een (startende) budgethouder goed toegerust is. Dit betekent dat er goede informatie, hulp, ondersteuning en advies is. Het is een belangrijk uitgangspunt in ons werk. We willen iemand met een zorgvraag goed informeren en ondersteunen, zodat hij of zij een bewuste keuze maakt en het pgb goed kan beheren. Dat doen we op allerlei manieren, we ondersteunen mensen die aan het begin staan, maar ook de doorgewinterde budgethouders.

Weten waarvoor je kiest

Op onze website vind je alle basisinformatie over het pgb en een pgb-test. Met deze test kun je kijken of een pgb iets voor je is. We bieden ook voorlichting en cursussen aan voor budgethouders en voor zorgprofessionals. Wanneer budgethouders beter geïnformeerd zijn over het pgb kunnen ze bewuster kiezen voor een pgb. De zorgprofessionals kunnen mensen met een hulpvraag beter op weg helpen als zij voorlichting of een cursus hebben gevolgd.

Wij helpen

Onze pgb-consulenten aan de telefoon hebben actuele kennis over alle onderwerpen rond het pgb. Als je liever een afspraak bij ons op kantoor hebt dan kan dat ook. We kunnen dan samen kijken naar je situatie. Met ons gehele aanbod helpen we mensen hun eigen leven te leiden, ondanks een chronische ziekte of beperking.’ Zo zijn we op alle mogelijke manieren betrokken om (startende) budgethouders zo goed mogelijk te ondersteunen en toe te rusten. Voor iedereen die regie wil over zijn eigen leven en daar best wat hulp bij kan gebruiken.

Gebruik van pgb volgens de regels

Het pgb wordt met enige regelmaat in verband gebracht met fraude. Niet altijd terecht en vaak is er meer sprake van oneigenlijk gebruik door onvoldoende kennis en vaardigheden bij alle partijen. Het pgb wordt dan niet volgens de regels uitgegeven. Deze berichten tasten helaas wel het imago van het pgb aan.

Sylvia vervolgt: ‘Daarom vragen we ook bij het ministerie van VWS continu om aandacht voor vroegtijdige voorlichting op maat. Verder hebben wij meegewerkt aan het ‘10-puntenkader taken, kennis en vaardigheden van de budgethouder’. Dit is onderdeel van de pgb-agenda van minister Hugo de Jonge. In deze 10 punten staat uitgelegd wat je moet kennen en kunnen om een pgb goed te beheren. Wat je nog niet weet, kun je leren of je kunt er hulp bij krijgen. Binnen deze pgb-agenda werken we mee aan de verdere ontwikkeling van het pgb-portaal. Als de administratie makkelijk en overzichtelijk is, voorkom je ook oneigenlijk gebruik..

Dit jaar starten we samen met zorgkantoor Zilveren Kruis een pilot. We willen mensen met een zorgvraag op maat voorlichten over het pgb. Hen duidelijk maken wat erbij komt kijken aan taken en vaardigheden. En samen onderzoeken of het pgb bij iemand past. Daarna kunnen ze een bewuste keuze maken. Met deze pilot willen we aantonen dat we op deze manier veel problemen en risico’s kunnen voorkomen. Niet alleen voor de zorgvragers, maar ook voor het zorgkantoor en de SVB (Sociale Verzekeringsbank).’

Kortom, op alle mogelijke manieren zijn we betrokken om (startende) budgethouders zo goed mogelijk te ondersteunen en toe te rusten. Omdat iedereen regie wil over zijn eigen leven en je daar als budgethouder best wat hulp bij kunt gebruiken.