EigenWijs 2, juni 2020

Leden van Per Saldo ontvangen 4 keer per jaar gratis het magazine EigenWijs, met daarin nieuws, reportages, persoonlijke verhalen en praktische rubrieken. Nummer 2 van 2020 ligt tussen 29 juni en 3 juli 2020 bij je op de mat. Lees je digitaal? Op dinsdag 23 juni 2020 staat EigenWijs 2 online.

Cover EigenWijs nummer 2 - juni 2020

In dit nummer staat de bewuste keuze voor een pgb/eigen regie centraal. Daarover vertellen – toekomstige –  budgethouders, iemand die wel kiest voor eigen regie, niet voor het pgb, en een wooninitiatief in oprichting, met bewuste keuzes hoog in het vaandel. Dit jaar bestaan het pgb en Per Saldo 25 jaar. Dat vieren we in EigenWijs met een speciale jubileumkatern.

Op de cover: Nelleke Cools over eigen regie voeren voor haar zoon Luka

Luka (18) heeft vanaf zijn geboorte een verstandelijke beperking. ‘Hij is happy gehandicapt’, vertelt zijn moeder Nelleke Cools (57). ‘Zorgeloos als een kind van 3, 4 jaar, vrolijk, zich van geen kwaad bewust.’ Praten kan hij niet, communicatie verloopt via een spraakcomputer. Hij is de budgethouder die geacht wordt hiervoor bewust te hebben gekozen. Maar hoe gaat dat in zijn werk als je zelf geen eigen regie kunt voeren?

Jubileumspecial

Hierin gesprekken met mensen die nauw betrokken zijn bij het pgb, Per Saldo of beiden.

Een lijst van pagina's

 • Eva (24) is geboren met korte armen en korte benen. Zij woont op kamers in Nijmegen waar ze een team van zes vaste zorgverleners om haar heen heeft weten te verzamelen die zij betaald vanuit haar pgb.

 • In het cv van Patty van Belle staan mensen met een beperking in kwetsbare situaties centraal. Patty zich in voor verbetering van kwaliteit van zorg en van leven. Het pgb speelt daarin een belangrijke rol.

 • Elf jaar was Roelofje Mussche, toen ze polio kreeg. Ondanks alle belemmeringen lukte het haar om haar mavo- en atheneum-diploma te halen. Een studie psychologie liep stuk op haar afhankelijkheid van anderen.

 • Luka (18) heeft vanaf zijn geboorte een verstandelijke beperking. ‘Hij is lange tijd happy gehandicapt geweest’, zegt zijn moeder Nelleke Cools (57) quasi grappig. ‘Zorgeloos als een kind van 3, 4 jaar, vrolijk, zich van geen kwaad bewust.’

 • Het pgb is ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie. Het biedt flexibiliteit en het brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Kennis daarover is een vereiste, zodat je weet waar je aan begint.

In EigenWijs lees je de korte verhalen, op onze speciale jubileumpagina het langere verhaal (worden voor dit nummer binnenkort geplaatst).

Rob en Ageeth steeds standvastiger in hun keuze

In 1983 hoort Rob dat hij een chronische ziekte heeft. Dat zet zijn leven behoorlijk op z’n kop. Het is in een periode waarin hij samen met zijn vrouw Ageeth heel andere plannen heeft: beiden een goede baan, een eerste kind op komst en twee jaar later de tweede. Na tien jaar gezinshulp en wijkverpleging komt het pgb op hun pad. Ze denken direct: ‘Dit past echt bij ons.’

Brigitte kiest, voor een pgb, met hulp van Per Saldo

Wat heeft iemand nodig om bewust te kunnen kiezen voor een pgb? Brigitte den Hartog reageerde op onze oproep op Facebook met de woorden: ‘Volgens mij ben ik degene die jullie zoeken.’ Ze vroeg zich al langer af of ze voor een pgb moest gaan, maar had nog wat vragen. We brachten haar in contact met een pgb-consulente van Per Saldo en nu weet ze het zeker: ‘Ik kies voor een pgb.’

Klaske wil zelf haar zorg regelen, zonder de pgb-administratie

Ze krijgt zorg in natura. Omdat een van haar hulpvragen het op orde houden van
haar administratie betreft, wordt er door de gemeente als vanzelfsprekend vanuit gegaan dat een pgb niet geschikt zou zijn voor haar. Maar Klaske wil wel eigen regie. Wij zien mogelijkheden in het persoonsvolgend budget.

Mindset Wonen zet eigen keuzes en regie houden centraal

Vrijheid, onafhankelijkheid en autonomie. Het zijn waarden die Nathalie Verstegen (32) na aan het hart liggen. Niet voor niets dat ze het uitgangspunt zijn voor Mindset Wonen. Dit is een nieuw wooninitiatief waar Nathalie oprichtster van is. Een plek waar zelfstandige bewoners met een fysieke beperking deels zelf en deels gezamenlijk de zorg regelen. ‘Ons initiatief draait om eigen keuzes maken en regie houden over hoe je woont, ook met een beperking.’

Columns

 • Marja Morskieft in Mijn Wijs, dit keer met een corona-overpeinzing
 • Onze juristen, over het recht voor iedereen om te kunnen kiezen voor een pgb

En verder …

 • Marja Lenssen, over wat haar bezielt om als sociaal geograaf bij Juiste Loket te gaan werken
 • Twee maal uit de lobby: lopende zaken én de coronalobby
 • Ondanks corona toch alv/ledenochtend: samen met leden op Zoom
 • Vraag het Per Saldo, korte berichten en cursussen en voorlichting

Download magazine (alleen voor leden en abonnees)