EigenWijs 1, juni 2022

Dat ‘eigen regie in een ouder- en wooninitiatief’ het hoofdthema zou worden van deze EigenWijs, hebben we al langer tevoren afgesproken. We wisten toen nog niet dat dit onderwerp juist in deze periode zo actueel zou zijn. In dit nummer verhalen uit de dagelijkse praktijk, onze visie op eigen regie in pgb-initiatieven en een wethouder, die vertelt wat haar gemeente voor pgb-initiatieven kan betekenen. En verder de columns, de gebruikelijke rubrieken en verenigingsnieuws.

Wat als wij er niet meer zijn

Dit is de titel van een project waarin ouders nadenken over dit onderwerp en stappen zetten om dit te regelen. De vader van Koen (op de cover) en moeder en zus van Ellen delen hun ervaringen. Vader Rob: ‘Transitieplan maakt het concreet’. Zus Marjolein: ‘Het voelt zo natuurlijk dat we dit samen doen’.

‘Vlinderduin’ werkt goed samen met instelling

Woonvoorziening ‘Vlinderduin’ – in de westhoek van Schouwen-Duiveland – is ontstaan uit de zoektocht van ouders naar een veilige, toekomstbestendige woonvorm. Met begeleiding op maat voor acht volwassen vrouwen met een licht verstandelijke beperking. Waarin zij zoveel mogelijk eigen regie hebben. Een interview met Maria Bal, initiatiefneemster. Zij doet het woord namens de andere ouders van deze kleinschalige woonvorm.

Visie Per Saldo over eigen regie in een ouder- en wooninitiatief

Hoe vul je eigen regie in als je ook te maken hebt met collectieve zorg? Maria Bal vertelt hoe dat in ‘Vlinderduin’ gaat. Wij zetten op een rijtje wat in onze visie eigen regie in een pgb-initiatief betekent. Vanwege de actualiteit kun je hier ook over lezen in ons nieuwsbericht van 31 mei 2022.

Zelf je ouder- of wooninitiatief starten

Wat kan de gemeente voor je betekenen? Barbara Boudewijnse, wethouder in de gemeente Gooise Meren legt uit: ‘We kunnen niet financieren, wel regisseren, faciliteren en partijen met elkaar verbinden.’

Hoe staat het nu met het Portaal?

Het PGB Portaal op mijnpgb.nl is het nieuwe administratiesysteem voor budgethouders. De laatste tijd lijkt het een beetje stil rond het portaal. Dat klopt niet helemaal. Er wordt hard aan gewerkt, maar het gaat wel langzaam.

Columns

> Peter Stallenberg, nieuwe columnist: ‘Principieel voor het pgb?’

> Matthijs Vermaat: ‘Waar wringt de schoen bij wonen met een pgb?’

> Eva Eikhout: ‘Het overkomt ons allemaal’

Rubrieken

> Vraag het Per Saldo met vragen over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die een aantal verplichtingen kent waaraan ook ouderinitiatieven moeten voldoen.

> Van binnenuit met Hans Biemans, bestuurslid, lid van de Klankbordgroep Per Saldo, bestuurslid ‘Us Dream’, vader van Annika.

> Uit de lobby met onze actie na de verkiezingen, over ‘zorgverzekeraars teruggefloten’, tv-programma ‘Kassa’ over ‘Wat wantrouwen kost’ en waardevolle praktijkvoorbeelden indicatiestelling en controle in Jeugdwet, Wlz, Wmo en Zvw.

Verenigingsnieuws

Over de toekomst van jouw vereniging, de afgelopen ALV, pgb-cafés, nieuwe website, ouder- of wooninitiatief oprichten met hulp van toolkit wonen, boek ‘Eigen regie als basis’.

Voorlichting

Met cursussen en workshops over ‘wonen met een pgb, hoe doe je dat?’

Download dit nummer