EigenWijs 1, april 2020

Leden van Per Saldo ontvangen 4 keer per jaar gratis het magazine EigenWijs, met daarin nieuws, reportages, persoonlijke verhalen en praktische rubrieken. Nummer 1 van 2020 ligt tussen 7 en 11 april 2020 bij je op de mat. Lees je digitaal? Op dinsdag 31 maart 2020 staat EigenWijs 1 online.

Cover Eigenwijs nummer 1 - april 2020

Dit nummer zit boordevol interviews over de essentie van het pgb. Met onder andere Juliëtte van Gelder over het oprichten van een thuis voor haar man met dementie (cover). Dit jaar bestaan het pgb en Per Saldo 25 jaar. Dat vieren we in EigenWijs met een speciale jubileumkatern, met onder andere een column van Jet Bussemaker en het verhaal van Aline Molenaar over de eerste pioniers.

Op de cover: passende woonvorm in de eigen omgeving voor man met dementie

Juliëtte’s man Leo heeft dementie. Hij woont thuis en bezoekt regelmatig het Odensehuis, een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten. Vooruitlopend op het moment dat hij niet meer thuis kan wonen, wil Juliëtte in de buurt van het Odensehuis een woongroep oprichten. Voor haar is dat dé essentie van het pgb: zelf een passende woonvorm regelen in de eigen omgeving.

Jubileumspecial

Hierin gesprekken met mensen die nauw betrokken zijn bij het pgb.

Een lijst van pagina's

 • De kerngedachte achter het pgb – integrale zorg met eigen regie – is actueler dan ooit. Column van Jet Bussemaker, voormalig staatssecretaris op het ministerie van VWS, nu onder andere voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

 • Ervaringsdeskundigen Lies en Aline, oud bestuursleden van Independent Living Nederland, knokten al in de jaren ’80 met jeugdige overmoed en enorme drive voor de positie van mensen met een beperking. Wat hebben zij toen bereikt, waar wij nog altijd de vruchten van plukken?

 • Ik voelde veel vrijheid, had het gevoel dat ik mijn leven weer terug had. In het verpleeghuis werd alles voor me gedaan en voor alle handelingen waren vaste tijdstippen. Nu kon ik veel meer zelf bepalen.

 • We ontmoeten elkaar in Utrecht Overvecht, de wijk waar het voor Guus Schrijvers begin jaren ’70 allemaal begon. Hij kwam in Utrecht wonen en ging uit onvrede over nieuwe torenflats in de gemeenteraad. Daar heeft hij geleerd een eigen mening te vormen en vol te houden. Precies wat ook nodig is voor het pgb.

 • De BVKZ staat voor de belangen van ondernemers (organisaties en zzp’ers) in de kleinschalige zorg. Mark van Barschot, directeur, ziet een sterke daling van het aantal zorgaanbieders dat voor budgethouders werkt. ‘Terwijl het pgb juist een prima middel is om je zorg voor elkaar te krijgen. Daarnaast is het pgb in staat om het stelsel aan te jagen. Met positief resultaat.’

In EigenWijs lees je de korte verhalen, op onze speciale jubileumpagina het langere verhaal.

Jessie van Loon, werkt mee aan de essentie van het pgb op onze website

Jessie van Loon werkt als tekstschrijver aan de nieuwe teksten op onze website. Ze houdt zich vooral bezig met ingewikkelde teksten omzetten in begrijpelijke taal. Door een aandoening aan haar zenuwstelsel ligt ze 24/7 op bed. Ze kan niet zitten, staan of lopen. Ook haar handfunctie is beperkt. Ze doet er zelf luchtig over: ‘Ik run mijn bedrijf ‘Tekstraket’ 100% vanuit bed, 95% handsfree’. Al baalt ze er soms flink van hoe haar beperking haar leven beïnvloedt.

Aly is gelukkig in haar eigen flat

Aly Davids (52) viert in maart ook haar eigen jubileum rond het pgb. Dan woont ze precies 20 jaar zelfstandig. Met haar ouders en haar hulpen gaat ze daar eens goed bij stilstaan. Want Aly is blij met het pgb. Heel blij.

Met pgb thuis wonen én naar school

Met haar verstandelijke beperking en een progressieve spierziekte heeft Lotte (16 jaar) 24 uur per dag zorg nodig. Vroeger vormde de zorg rondom haar verstandelijke beperking de hoofdmoot, maar daar komt vanwege haar spierziekte steeds meer medisch specialistische zorg bij. Een persoonsgebonden budget (pgb) bleek uiteindelijk de enige optie, want mede daardoor kan Lotte thuis wonen en naar school. En dat brengt haar veel. Het bepaalt haar sociale leven.

Zonder pgb kan Sanne niet zelfstandig wonen

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld: je eigen flatje en niet meer voor elk wissewasje je ouders bellen. Voor Sanne is dat minder vanzelfsprekend. Ze heeft een licht verstandelijke beperking. Sinds drie maanden woont ze op zichzelf in Leeuwarden.

‘Maak alles toegankelijk: fysiek, in taal, digitaal en in regelingen’

Vijf organisaties werken samen om de stem van mensen met een beperking zo sterk mogelijk te maken. Mind, Ieder(in), Per Saldo, LFB en de Coalitie van Inclusie. Zij werken samen in de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag. We praten met Conny Kooijman, directeur van LFB, de vereniging van mensen met een licht verstandelijke beperking. Over wat een toegankelijke samenleving en passende zorg met elkaar te maken hebben.

‘Een actiegerichte beweging, dat hebben we nodig’

‘Er is te weinig drive. Je voelt de urgentie niet.’ Wim van Minnen, onze voorzitter, is verontwaardigd, vol ongeloof eigenlijk. ‘De beweging waarin we met z’n allen nadenken over hoe we de samenleving inrichten volgens het VN-verdrag, die is dun, veel te dun. Met het pgb willen we onze eigen zorg regelen zodat we ons eigen leven kunnen leiden. Met zo min mogelijk drempels. Maar dan moet er wel wat gebeuren.’ Wim legt een link met Independent Living, een actiegerichte groep mensen met een beperking in de jaren ‘90.

Columns

 • Van onze juristen, met ‘Behoud van je pgb, essentieel!’
 • Van Marja Morskieft in Mijn wijs met ‘Roze dromen’

En verder

 • Uit de lobby
 • Vraag het Per Saldo
 • Korte berichten en verenigingsnieuws
 • Cursussen en voorlichting

Download magazine (alleen voor leden en abonnees)