In deze uitgave wordt ingezoomd op het pgb vanuit diverse invalshoeken: de wet- en regelgeving, de toekenning, het verzilveren van zorg middels een pgb en de meerwaarde van een pgb voor de burger/cliënt met een beperking.

Aline Molenaar heeft aan deze uitgave meegewerkt. Lees hier het magazine en het artikel ‘de kracht van het persoonsgebonden budget