Momenteel hebben budgethouders met een Zvw-pgb de mogelijkheid hun zorgverlener een maandloon betalen. De betaling loopt dan via de SVB. In feite is het betalen van een maandloon vanuit de Zvw-pgb niet toegestaan. Daarom is aan de betreffende budgethouders verzocht dit maandloon te wijzigen in urendeclaraties. Deze verplichte overgang van maanloon naar urendeclaratie zou per 1 juli aanstaande ingaan, maar deze maatregel is uitgesteld. Dit besluit geldt echter niet voor nieuwe zorgovereenkomsten. Voor nieuwe zorgovereenkomsten mag u alleen een uurloon afspreken.

Problemen voorkomen

Het omzetten van de zorgovereenkomsten van een maandloon naar een urendeclaratie heeft tot gevolg dat zorgverleners van budgethouders eenmalig (in de maand augustus) geen vergoeding ontvangen. Ze zouden dan een maand langer op hun uitbetaling moeten wachten en dat zou zorgverleners in financiële problemen kunnen brengen. Per Saldo vindt de verplichte overgang naar een urendeclaratie onacceptabel en is samen met Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66 een lobby gestart om dit terug te draaien. Met succes. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het maandloon blijft bestaan totdat de invoering van de urendeclaraties kan gebeuren zonder uitstel van betaling aan uw zorgverlener. De invoering kan nog tot wel twee jaar duren. Per Saldo is blij dat dat VWS en de verzekeraars deze maatregel pas door laten gaan als deze zonder grote financiële gevolgen voor de zorgverleners ingevoerd kan worden.

Wat moet u doen?

Wanneer u tot de groep budgethouders behoort met een pgb van de zorgverzekeraar vanuit de Zvw, die zorgverleners uitbetaalt met een maandloon, dan zijn er drie situaties denkbaar:

  • U hebt u al een wijzigingsformulier ingevuld en opgestuurd naar de SVB waarin u heeft aangegeven dat u met ingang van 1 juli naar urendeclaraties over gaat
    Dan hebt u een brief gekregen van de SVB waarin het voorgaande wordt uitgelegd. Behoort u tot deze groep dat kunt u tussen 12 en 16 juni een telefoontje verwachten van de SVB. U krijgt de keuze om de wijziging van het maandloon naar de urendeclaratie door te voeren of het maandloon alsnog handhaven.
  • U hebt nog niets gedaan
    Ook u krijgt een brief van de SVB, maar u wordt niet gebeld. U kunt de bestaande zorgovereenkomst handhaven.
  • U heeft met ingang van 1 mei uw wijziging van maandloon naar urendeclaraties laten ingaan
    Dit betekent dat uw zorgverlener helaas wel langer moet wachten op zijn salaris, omdat het salaris van mei en juni  pas in juli wordt uitbetaald. Komt uw zorgverlener hierdoor in de problemen meld dit dan via trekhetrecht@pgb.nl.

Meer informatie

Lees meer in de brief van de staatssecretaris aan de Kamer
Lees meer op de website van de SVB
Lees ook het nieuwsbericht hierover van 24 mei

Dit bericht is op 19 juni 2017 aangepast bij ‘wat moet u doen?’