Deze verplichte overgang zou per 1 juli 2017 ingaan en zou als gevolg hebben dat zorgverleners van budgethouders eenmalig in de maand augustus geen vergoeding ontvangen. Ze zouden dan een maand langer op hun uitbetaling moeten wachten en dat zou zorgverleners in financiële problemen kunnen brengen. Maar deze maatregel is nu gelukkig uitgesteld.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo vindt de verplichte overgang naar een urendeclaratie onacceptabel en is samen met Vera Bergkamp van D66 een lobby gestart om dit terug te draaien. En die lobby heeft succes gehad!

Vandaag, 24 mei 2017, heeft de staatssecretaris in een brief aan de Kamer laten weten dat het maandloon blijft bestaan totdat de invoering van urendeclaraties kan gebeuren zonder uitstel van betaling aan uw zorgverlener. De invoering kan nog wel 2 jaar duren.

Budgethouders en zorgverleners die het maandloon al hebben omgezet in een urendeclaratie krijgen de keuze dit zo te laten of dit terug te zetten naar een maandloon. De SVB informeert alle budgethouders om wie het gaat.

Per Saldo is blij dat VWS en de verzekeraars deze maatregel pas door laten gaan wanneer die zonder grote financiële gevolgen voor zorgverleners ingevoerd kan worden.