Per Saldo organiseert samen met de VNG Academie een aantal regiobijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Doel van de bijeenkomsten is gemeenten handvatten te bieden bij hun pgb-beleid. Op dinsdag 12 september vond de aftrap plaats in Utrecht. Alle 50 beschikbare plaatsen waren bezet.

Aanleiding voor kennisuitwisseling

Aanleiding voor deze kennisuitwisseling  met gemeenten is het rapport van Zorgmarktadvies over weigeringsgronden pgb in de Wmo en Jeugdwet. Daarnaast vormen ook vragen en dilemma’s rond het pgb die bij gemeenten spelen een reden om de bijeenkomsten te organiseren.

Inhoud regiobijeenkomsten

Nadat Per Saldo-directeur Aline Molenaar een presentatie had gegeven over eigen regie en het makkelijker maken van de zorgaanvraag door goede informatievoorziening, onafhankelijke cliëntondersteuning, persoonlijk plan en dergelijke, werden in kleine groepen de volgende onderwerpen behandeld:

  • Kwaliteit en pgb informeel
  • Toegang tot het pgb
  • Pgb bij beschermd wonen en wooninitiatieven
  • Signaal van fraude bij pgb en wat dan?
  • Toekomsttafel pgb over integraal pgb (i-pgb) en integraal gezinsgebonden budget (i-ggb)

Bij de bijeenkomsten zijn ook Per Saldo ambassadeurs aanwezig.

Vervolg

Deze maand volgen nog regiobijeenkomsten in Breda, Amsterdam, Zwolle en Eindhoven. De resultaten van alle bijeenkomsten dienen als input voor werkateliers met consulenten die aan de toegangskant van de zorgaanvraag zitten en hun beleidsmedewerkers in oktober en november 2017.

De regiobijeenkomsten zijn mogelijk dankzij financiële steun van het ministerie van VWS.