Op woensdag 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met uw stem heeft u invloed op het lokale beleid. Zoals op de wijze waarop uw gemeente omgaat met het pgb. In de ene gemeente hebben burgers geen klagen, in de andere valt nog veel te verbeteren aan de positie van mensen met een pgb. Per Saldo belicht in de aanloop naar de verkiezingen situaties die voor verbetering vatbaar zijn.

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen* die vastlopen in het onderwijs. Het onderwerp haalde zelfs het Journaal, Jeugdjournaal en op 1 maart het programma ‘Het is hier autistisch’ van Filemon Wesselink.  In de laatste Eigenwijs hebben wij hier ook aandacht aan besteed. Wat is er aan de hand?

Leerplichtontheffing

Op 15 december 2016 beloofde de toenmalige staatssecretaris tijdens een debat over passend onderwijs dat de afgegeven leerplichtontheffingen gecontroleerd zouden worden. Erg belangrijk, omdat daarin een belangrijk oorzaak van de problemen kan worden gezocht. Lange tijd werd in leerplichtontheffing namelijk een oplossing gezien voor kinderen waarvoor geen geschikte school kon worden gevonden. Daardoor kregen zij een indicatie waarmee zij groepsbegeleiding, c.q. dagbesteding, c.q. alternatieve vormen van onderwijs konden volgen. Maar daarmee verspeelde ze ook hun kans om nog terug te kunnen keren naar het reguliere onderwijs. Vandaar de vraag vanuit de bewuste doelgroep om te kijken of de leerplichtontheffingen wel terecht afgegeven waren. Vermoed wordt dat bijna de helft van deze ontheffingen kinderen en jongeren betreft die wel degelijk mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.

Wat is wenselijk?

Ieder kind heeft recht om te leren en zich te kunnen ontwikkelen. Voor leerbare kinderen zou naar een maatwerkoplossing gekeken moeten worden, zodat zij onderwijs kunnen volgen. Dat was ook de bedoeling na het bijna gelijktijdig invoeren van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdhulp. Dit zou de verbinding tussen onderwijs en zorg vergroten, waardoor belemmerende factoren zouden worden weggenomen en gemeenten en onderwijs de gezamenlijke verantwoordelijkheid zouden dragen om dit te organiseren.

Wat is niet wenselijk?

Teveel jongeren stromen onterecht uit naar dagbesteding of andere voorzieningen terwijl er genoeg ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Als jongeren 18 jaar worden verdwijnen ze meestal helemaal uit beeld bij het onderwijs. Vaak is men niet op de hoogte van wat mogelijk is vanuit gemeenten en onderwijs, zoals maatwerkvoorzieningen/ onderwijs-zorgarrangementen. Het onderstaande verhaal is daar een sprekend voorbeeld van.

Leerbaar maar anders

Voor mijn zoon (15 jaar) is het een marteling om naar school te gaan. Hij heeft door zijn autisme heel veel last van prikkels in de school en heeft al vele scholen gezien. Het lukt hem nu ook niet meer om naar school te gaan en zit alweer bijna een jaar thuis. Na interventie van de onderwijsconsulent is er na maanden een traject ingezet met behulp van IVIO onderwijs met één op eén begeleiding, op een andere locatie dan school, van zijn orthopedagoog-generalist die hij elf jaar kent. We zijn gestart met één vak en dat gaat heel erg goed, mijn zoon komt tot leren. Het lukt nu om in anderhalf uur les een week stof erdoor heen te krijgen. Binnen 3 maanden heeft hij een heel leerjaar afgerond. Nu zouden we graag uitbreiding willen van het vakkenpakket en daaraan gerelateerde uren en nu stagneert het. Niemand neemt een beslissing hierover. De inspectie zegt nu dat het niet mag, onderwijs op een andere locatie inkopen en dus zou ik voor mijn zoon een leerplichtontheffing moeten gaan aanvragen. Maar hij is zeker leerbaar alleen niet binnen de muren van een school. Er is voor hem een onderwijs-zorgpakket nodig maar de gemeente wil niet betalen voor uren dat de orthopedagoog-generalist bezig is om hem te begeleiden met zijn IVIO pakket. De begeleiding is nodig om voorwaarden te kunnen scheppen om tot leren te komen. De school wil die uren ook niet betalen omdat het bijna geen onderwijsinhoudelijke begeleiding betreft. Nu blijft het stil omdat niemand een beslissing neemt. En mijn zoon zijn tijd om te ontwikkelen loopt door.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo roept gemeenten op het belang van het kind centraal te stellen. Durf ‘out of the box’ te denken en maak individueel maatwerk mogelijk. Verplicht kinderen niet om vijf dagen per week volledig naar school te gaan als blijkt dat ze dit niet aankunnen. Er zijn goed toepasbare alternatieven, bijvoorbeeld onderwijs op andere locaties dan school, waardoor het daadwerkelijk passend wordt. Nu worden kinderen uitgesloten van onderwijs, dat kan niet de bedoeling zijn.

Informatie en contact

  • Hebt u als gemeente vragen hierover, Per Saldo komt graag met u in contact. Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met beleid@pgb.nl.
  • Bent u (ouders van) een budgethouder en herkent u dit probleem? Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Neem dat contact op met Per Saldo via e-mail.

*Waar hierna ‘kind’ staat, wordt ook jongere en jongvolwassene bedoeld