Lopende acties ouderinitiatieven

Voor de zomer zou de minister van VWS, Hugo de Jonge, de Kamer informeren over de stand van zaken van lopende acties die hij heeft ondernomen rondom ouderinitiatieven. De maatregelen zijn genomen, zodat ouders eenvoudiger een woonvorm op kunnen zetten of in stand kunnen houden. Ouders voelen zich vaak onvoldoende geholpen en ervaren onzekerheden als het gaat om de korte indicaties en de bijbehorende tarieven. Hierbij de belangrijkste punten uit zijn brief.

Toerusting ouders

Er komt een toolkit met informatie over het opzetten van een ouderinitiatief en de continuïteit ervan. Wij zijn samen met KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en RPSW, belangenvereniging van 36 ouderinitiatieven in Noord-Brabant, door de minister betrokken bij de invulling van deze toolkit. Bestaande kennis bij verschillende partijen gaan we op een overzichtelijke wijze bundelen en goed vindbaar en toegankelijk aanbieden.

Elke fase van het opzetten van een ouderinitiatief wordt naast inhoudelijke thema’s voorzien van praktijkvoorbeelden en diverse perspectieven, zoals die van ouders, vastgoedeigenaar, gemeente. Inhoudelijke thema’s die aan bod komen zijn onder meer Wmo- en Wlz-zorg met een pgb, rechtspersoon worden, samenwerking tussen ouders, continuïteit van de zorg.

De verwachting is dat de toolkit begin volgend jaar beschikbaar is.

Verminderen regeldruk

Via een schrapsessie speciaal toegespitst op ouderinitiatieven is verkend welke regels onnodig zijn en geschrapt kunnen worden. Het merendeel van ervaren knelpunten komen volgens de minister aan bod in lopende trajecten, zoals het pgb portaal. Daarnaast zijn acties afgesproken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (gemeenten gaan van elkaar leren) en met Zorgverzekeraars Nederland (bijeenkomsten voor beleidsadviseurs van zorgkantoren over ouderinitiatieven). Wij zijn betrokken bij de verkenning of een lichter regime voor ouderinitiatieven met behoud van kwaliteit van zorg mogelijk is.

Kortdurende beschikkingen en ontoereikende tarieven

De minister geeft in zijn brief aan dat er een verkenning is geweest met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Op basis daarvan zijn oplossingen geformuleerd die na de zomer uitgevoerd gaan worden.

Wat de tarieven betreft meldt de minister dat er meer tijd nodig is om voorbeelden te verzamelen. Hij komt hier in het najaar bij de Kamer op terug. Kortom, wordt vervolgd.

Eerdere berichten over dit onderwerp