Live uitzending ‘pgb en corona’ succes

In samenwerking met Spierziekten Nederland hebben we gisteren een eerste webcast georganiseerd. In de uitzending van een uur hebben we jullie vragen over de gevolgen van het coronavirus op jullie zorg en ondersteuning met een pgb zoveel mogelijk beantwoord. Honderden vragen zijn voor de uitzending binnen gekomen. Ook tijdens de uitzending zijn er veel vragen gesteld.

Gespreksleider Mieke Westmeijer start de uitzending en introduceert de gasten. Ricardo Bronsgeest, belangenbehartiger van Spierziekten Nederland, geeft uitleg over het krijgen van beschermende materialen en testen op corona. De vereniging is onder meer samen met Per Saldo druk bezig om meer beschermende materialen beschikbaar te krijgen voor budgethouders.

Drie uitgangspunten

Aline Molenaar, directeur Per Saldo, legt uit wat er is gedaan om te komen tot de algemene uitgangspunten. Dat voor alle wetten dezelfde afspraken moeten gelden en de uitwerking ervan zo simpel mogelijk moet zijn. In deze situatie moet er snel gehandeld kunnen worden en moet je niet achteraf te horen kunnen krijgen dat de zorg niet betaald wordt. De uitgangspunten zijn:

  • Zorg moet doorgaan
  • Vervangende zorg moet mogelijk zijn
  • Extra budget is mogelijk

Aan de hand van deze uitgangspunten geeft Sylvia Kippersluis, coördinator team Advies Per Saldo, antwoord op de meest gestelde vragen en knelpunten. Zij voegt eraan toe dat vragen over persoonlijke situaties het best gesteld kunnen worden aan haar team. Dat kan nu via mail en antwoordapparaat. Medewerkers nemen dan vaak dezelfde of de volgende dag contact met je op.

Ook tijdens de uitzending komen allerlei vragen binnen:

  • Mijn zoon woont nu tijdelijk in een instelling met zorg in natura. Mag ik zijn pgb-zorgverleners doorbetalen? Ja, dat mag.
  • Ik heb zelf een spierziekte en zit aan de beademing, mijn zorgverlener heeft geen AGB-code. Hoe kan ik zorgverlener met ziekteverschijnselen laten testen op corona? Ja, testen kan in dit geval en loopt via de lokale of regionale GGD. Je moet contact opnemen en je situatie en de noodzaak goed uitleggen.
  • Uit voorzorg laat ik mijn zorgverleners niet meer komen, maar regel het nu met mantelzorg. Mag ik ze doorbetalen ook als ze een 0 uren contract hebben? Ja, je mag Bij een 0 uren contract bereken je het gemiddelde van de eerste 3 maanden van dit jaar.
  • Komen zorgverleners ook in aanmerking voor de maatregelen die de regering heeft genomen voor het doorbetalen van loon? Nee, de pgb-regeling gaat voor.

Kijk hieronder de volledige uitzending met alle vragen en antwoorden terug.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Slim lijstje Pgb en corona

We hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden ook voor je in een slim lijstje gezet. Er zijn tevens tips en algemene corona-informatie aan toegevoegd. Als je het fijn vindt, kun je deze op papier printen.

Toekomst

Spierziekten Nederland en Per Saldo samen met andere organisaties blijven zich inzetten om het belang van de budgethouders te vertegenwoordigen en goede, werkbare oplossingen te regelen. Onze uitzending is al meer dan 1000 keer bekeken. We hebben de samenwerking met Spierziekten Nederland als zeer prettig en constructief ervaren en willen we graag herhalen. Een vervolg is mogelijk wanneer we meer antwoorden van betrokken partijen hebben.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Heb je toch nog problemen?¬† Meld dit direct bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zo kunnen we je probleem snel oplossen.