Langere toekenning mogelijk voor pgb vanuit de Zorgverzekeringswet

Vanaf 15 mei 2023 is het mogelijk een langere toekenning tot 5 jaar voor het pgb vanuit de Zvw te krijgen, voor mensen waarvan de huidige indicatie afloopt. Er moet wel sprake zijn van een stabiele langdurige zorgvraag.

Ben je aan de beurt voor een herindicatie, bespreek dan met de indicerend wijkverpleegkundige of je in aanmerking komt voor een langere indicatie tot 5 jaar en wat hiervoor nodig is. Informatie hierover kun je vinden in de handreiking verlengde toekenning Zvw-pgb. Let op, het heeft geen zin om nu eerder een herindicatieprocedure te starten. Dit is namelijk alleen mogelijk als de situatie zodanig is veranderd dat de huidige indicatie niet meer passend is bij de zorgvraag. Dit betekent dat er meer of minder zorg nodig is en dat er geen sprake is van een stabiele zorgvraag. Er wordt dan sowieso geen verlengde toekenning afgegeven. Meer informatie kun je lezen in het nieuwsbericht en in de brief die minister Helder onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Wat vinden en doen wij?

Wij zijn blij dat het nu eindelijk mogelijk is om een langere indicatie te krijgen voor mensen met een langdurige ziekte of beperking in de Zvw. Wij strijden hier al jaren voor en hebben hier ook meerdere malen bij Tweede Kamerleden op gewezen. Uiteindelijk leidde dit tot meerdere moties die nu tot uitvoering komen.