Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een onderwijsloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis.

Maatwerk

Per Saldo vindt dat er veel meer ‘out of the box’ gekeken moet worden naar maatwerkvoorzieningen en onderwijs-zorgarrangementen. Belangrijk is dat de begeleiding aansluit bij de hulpvraag, behoeften en wensen van het kind. Vaak hebben deze kinderen ook al ambulante begeleiding thuis. Om te voorkomen dat er meerdere begeleiders met verschillende methoden werken is het beter om dezelfde begeleider ook in te zetten voor begeleiding en ondersteuning tijdens onderwijstijd. Zij kunnen ondersteuning bieden bij het scheppen van voorwaarden en vaardigheden om tot leren en ontwikkelen te kunnen komen.

Een vast vertrouwd gezicht en een eenduidige werkwijze zal ertoe bijdragen dat doelen mogelijk sneller behaald kunnen worden. Een aantal kinderen komen niet tot leren in een schoolse setting en voor hen is het bijvoorbeeld mogelijk om (gedeeltelijk) onderwijs op een andere locatie dan school te volgen. De begeleiding en ondersteuning kan bijvoorbeeld mogelijk gemaakt worden met behulp van een pgb.

Programma

1 juni 2018

 • Aftrap thuiszittersweek regio Amersfoort/Eemland
 • Thema-avond: Help, mijn kind is een thuiszitter (LOEK@YOU)

4 juni 2018

 • Thuiszitterstop (Ministeries OCW en VWS)
 • ACT!-Academie: Empowering van ouders (ACT!)
 • Bijeenkomst SWV Amstelland en de Meerlanden

5 juni 2018

 • Bijeenkomst LAKS voor thuiszitters
 • Workshop Methodische Aanpak Schoolverzuim: zo handelen we bij schoolverzuim (Raad vd Kinderbescherming, Ingrado /Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO)
 • ACT!-dag: het thuiszittersprobleem als sociale constructie
 • De Ouderkamer van LOEK@US

6 juni 2018

 • Landelijke maatwerkbijeenkomst onderwijs en zorg (Steunpunt Passend Onderwijs,NJI en Gedragswerk)
 • Ondertekening van het Thuiszitterspact Groningen door Gemeente Groningen/Leerplicht/RMC, SwV PO 20.01, SwV VO Groningen Stad, MBO’s, GGD en WIJ Groningen
 • ‘Preventie van thuiszittende leerlingen’ als dialoog tussen opleiding en werkveld  (Fontys Hogescholen)

7 juni 2018

 • G4-G40 Kennisdelingsbijeenkomst: Preventie, Registratie en Aanpak
 • Webinar thuiszitters (NJI)
 • Bijeenkomst: Tellen ouders mee? (Ouders&Onderwijs)

8 juni 2018

 • 1e Landelijke Rebellenmiddag (Ouders&Onderwijs)

Mocht u geïnteresseerd zijn om een bijeenkomst bij te wonen kijk dan welke bijeenkomsten voor ouders te bezoeken zijn. Per Saldo zal aanwezig zijn op de Thuiszitterstop, de landelijke maatwerkbijeenkomst onderwijs en zorg en zal de webinar ‘Thuiszitters: casuïstiek in beeld’ volgen. Daarnaast staat op 5 juni een overleg gepland met de minister Arie Slob van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voorafgaand aan dit overleg heeft Per Saldo deze brief aan de minister.

Debat Tweede Kamer

Op 2 juli staat er in de Tweede Kamer een algemeen overleg passend onderwijs gepland. Per Saldo zal ter voorbereiding een brief sturen naar de Tweede Kamerleden met onderwijs in hun portefeuille. Ook zal Per Saldo met hen in gesprek gaan om de punten uit de brief toe te lichten.