HET IS NIET MEER MOGELIJK OM DE VRAGENLIJSTEN IN TE VULLEN!

Dit kun je doen door jouw ervaringen te delen via onderstaande vragenlijsten. Deze vragenlijsten horen bij onderzoeken van het ministerie van VWS. Wij hebben hieraan meegewerkt, omdat het belangrijk is dat de overheid goede informatie uit de dagelijkse praktijk krijgt.

De eerste vragenlijst gaat over de waarde en betekenis van het pgb. De tweede vragenlijst gaat over informele zorg en het pgb. Het kan zijn dat de ene vragenlijst niet past bij jouw situatie en de andere wel. Vul dan alleen de vragenlijst in die aansluit bij jouw situatie. Het kan ook zo zijn dat beide vragenlijsten aansluiten bij jouw situatie. We willen je vragen om dan beide vragenlijsten in te vullen.

We weten dat je het al druk genoeg hebt. Toch willen we weer benadrukken dat jouw ervaring echt het verschil maakt. Op deze manier kunnen we bijdragen om het pgb weer sterk en stevig te maken

Vragenlijst 1: De waarde van het pgb voor jou

Het originele doel van het pgb was het voeren van eigen regie. Dit betekent dat je bewust kiest voor het zelf organiseren van je zorg. Je zet je leven met het pgb op de rit. Je woont waar je wilt, werkt waar je wilt, gaat en staat waar je wilt.

We vinden het heel belangrijk dat het onderzoek laat zien wat het pgb voor jou betekent in je dagelijks leven. En dat het nieuwe kabinet dit weet. Daarom hebben we ons uiterste best gedaan om te zorgen dat dit onderzoek er kwam en werken wij eraan mee. Significant Public voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe gaat het vandaag de dag met het pgb ten opzichte van de originele bedoeling?
  • Wat zijn voor jou sterke en zwakke kanten van het pgb?
  • Wat voor waarde heeft het pgb voor jou?
  • En in hoeverre is die waarde nog te vergelijken met de originele waarde?

Doe mee aan dit onderzoek en vul de vragenlijst ‘Onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb’ in. De vragenlijst is volledig anoniem en de antwoorden zijn niet terug te leiden naar jou. Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 30 april 2021, maar we willen je toch vragen om dit voor 12 april 2021 te doen. Meer uitleg over het onderzoek en hoe er wordt omgegaan met je privacy wordt uitgelegd aan het begin van de vragenlijst.

Vragenlijst 2: Informele zorg en het pgb

Maak je gebruik van informele zorgverleners zoals een familielid, naasten, buurman/buurvrouw of bijvoorbeeld een student? Dan wil het ministerie van VWS graag van jou weten wat jouw ervaringen met informele zorg zijn. We vinden het belangrijk dat jouw stem gehoord wordt. Daarom zijn wij betrokken bij het onderzoek ‘Informele zorg en het pgb’. KPMG voert dit onderzoek uit. Het is een verdieping op een onderzoek dat in november 2020 is gedaan.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in onder andere:

  • De relatie tussen jou en je informele zorgverlener.
  • Wat jij vindt van de (kwaliteit van) geleverde zorg.
  • Tegen welke problemen je aanloopt als je informele zorgverleners inzet met je pgb.

Doe mee aan dit onderzoek en vul de vragenlijst ‘Informele zorg en het pgb’ in. De vragenlijst is volledig anoniem en de antwoorden zijn niet terug te leiden naar jou. Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 12 april 2021.

Als onderdeel van het onderzoek wil KPMG ook graag een aantal budgethouders telefonisch/digitaal interviewen over het pgb en informele zorg. Als je mee wilt werken kun je dit aan het einde van de vragenlijst aangeven.

Wil je meer uitleg over het onderzoek en over jouw privacy. Lees dan onderstaande brief van KPMG.

Brief KPMG

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 21 KB

Rapport onderzoek november 2020