Kom je in de knel met je budget door de nieuwe Regeling langdurige zorg?

Met ingang van 1 januari 2020 is de Regeling langdurige zorg (Rlz) gewijzigd. Het persoonsgebonden budget Wlz wordt nu op een andere manier opgebouwd. Er is een basisbedrag dat kan worden verhoogd met aanvullende regelingen, zoals Extra Kosten Thuis (EKT) of meerzorg.

Het basisbedrag is afhankelijk van je zorgprofiel en is opgebouwd uit meerdere functies. Heb je een combinatie van zorg in natura en pgb dan kan dit gevolgen hebben. De nieuwe opbouw houdt namelijk geen rekening met het bedrag dat binnen een pgb voor een functie is gereserveerd.

Voorbeeld

Je hebt zorgprofiel 5VG. Dan krijg je € 19.070,00 voor begeleiding groep, ofwel dagbesteding. Je heb dagbesteding echter via zorg in natura geregeld. De zorgaanbieder brengt € 21.000,00 in rekening. Het verschil gaat met ingang van 1 januari 2020 af van je persoonsgebonden budget. Je houdt dus € 1.930,00 minder over voor de andere functies, zoals persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp.

Het zorgkantoor bracht tot 1 januari 2020 op het pgb-Wlz alleen de component voor begeleiding groep in mindering, dus € 19.070,00. Ook al was de dagbesteding in natura duurder. Zo kon je je aan de afspraken houden die je met je andere zorgverleners hebt gemaakt.

Pgb-tarief niet voldoende voor dagbesteding in natura

Wij denken dat de nieuwe regeling problemen gaat opleveren voor budgethouders. Het gebeurt regelmatig dat een budgethouder zijn dagbesteding in natura afneemt. Die dagbesteding is vaak duurder dan het bedrag voor begeleiding groep in het pgb-Wlz. Daarom verwachten wij dat budgethouders vaker EKT of meerzorg moeten aanvragen om de zorg te krijgen die zij nodig hebben.

Administratieve druk neemt toe

Dit is een aanzienlijke lastenverzwaring. De aanvullende budgetten moeten jaarlijks worden aangevraagd. En de budgethouders moeten bij een aanvraag voor EKT of meerzorg elke keer met het zorgkantoor in gesprek over de doelmatigheid van de zorg. Je moet dan dus meer gaan strijden voor het bedrag dat nodig is aan pgb, terwijl dit hiervoor niet zo was.

Uitzondering

In de nieuwe Regeling langdurige zorg (Rlz) is wel een artikel opgenomen waarin staat dat het zorgkantoor het beschikbare bedrag voor zorg thuis kan verhogen wanneer sprake is van dure dagbesteding, maar dit gaat slechts om uitzonderingsgevallen. Je kunt hier pas aanspraak op maken wanneer EKT, meerzorg en de andere toeslagen niet toereikend zijn.

Meld je ervaring

Loop je tegen problemen aan doordat de opbouw van het pgb-Wlz is veranderd? Of heeft je zorgkantoor je budget aangepast? Dan horen we dit graag van jou. Gebruik onderstaand formulier om je ervaring te melden. Alleen met jouw signalen kunnen we bij het ministerie van VWS aantonen dat dit haaks staat op het doel de regeldruk te verminderen. En ze ervan te overtuigen de regeling aan te passen.

Let op: Het is niet meer mogelijk om je reactie te geven.