Wat is de Kinderombudsman?

De nationale Kinderombudsman die is verbonden aan Nationale Ombudsman ziet eroptoe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat. Vanaf 22 april 2016 is Margrite Kalverboer nationale Kinderombudsman.

In Amsterdam

Kinderombudsman Amsterdam is Anne Martien van der Does. Zij wil actief op zoek gaan naar problemen waarbij kinderen vastlopen. Iedereen die haar hulp vraagt helpt ze verder.  Per Saldo heeft sinds 2018 elke kwartaal een gesprek met Anne Martien en het ombudsteam Amsterdam. We bespreken individuele situaties die spelen in Jeugdwet en Wmo.  Er wordt gekeken welke concrete stappen er kunnen worden gezet om tot een oplossing te komen. Een mooie samenwerking die we graag willen uitbreiden met ombudsmannen in het gehele land.

Wat doet de Kinderombudsman Amsterdam?

De kinderombudsman is een tweedelijns klachtenregeling. Dat betekent dat je bij hen terecht kunt als je niet tevreden bent met hoe een eerdere klacht is afgehandeld. Zij kijken dan opnieuw naar de klacht en komen met een oplossing. Naast het afhandelen van klachten kunnen zij ook zelf onderzoeken starten. Wanneer zij wel misstanden zien, maar er geen klachten worden ingediend, zijn zij wel bevoegd deze te onderzoeken.

Onafhankelijk en onpartijdig

De dienst of instantie waar de klacht over gaat, zoals Ouder- en Kindteams of Leerplichtambtenaar, is niet verplicht om iets met de oplossing van de Kinderombudsman te doen, maar in 95% van de gevallen gebeurt dat wel. Dat wil echter niet zeggen dat klagers altijd gelijk krijgen, of dat zij alles mogen verlangen. De ombudsman is geen belangenbehartiger of mediator, maar beoordeelt onafhankelijk en onpartijdig het handelen van de gemeente en zal op basis daarvan met een oplossing komen.

Wat doet Per Saldo?

Wij bekijken of we zelf oplossingen zien of dat onze juristen iets kunnen doen. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan vragen we altijd eerst om uw toestemming alvorens wij informatie aan de Kinderombudsman Amsterdam doorgeven.

Geef uw signaal door

Bent u lid of abonnee van Per Saldo, woont u in Amsterdam, Almere, Zaanstad, Diemen of Amstelveen, loopt u vast in de aanvraag van zorg voor uw kind, c.q. voor een jeugdige en wilt u graag dat wij ernaar kijken?

U kunt geen signalen meer doorgeven.