Kinderen de dupe van gebrek aan passende zorg en ondersteuning in het onderwijs

Op 26 juni 2019 is in de Tweede Kamer overlegd over problemen in het passend onderwijs. Er valt nog veel te verbeteren voor kinderen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Per Saldo heeft verschillende punten onder de aandacht gebracht bij Kamerleden en heeft het overleg in de Tweede Kamer natuurlijk gevolgd.

Miljoenen blijven op de plank liggen

Veel ouders zijn genoodzaakt het persoonsgebonden budget (pgb) in te zetten tijdens onderwijsuren om hun kind te ondersteunen. Dit is nodig doordat onderwijs dit verzuimt. De zorg en ondersteuning voor kinderen met een hulpvraag is in het onderwijs niet overal goed geregeld en lang niet altijd passend bij de behoefte van het kind. Te snel wordt gezegd: ga maar een niveau lager. Met de juiste ondersteuning is dit vaak niet nodig.

Er worden door Kamerleden tijdens het overleg ook vragen gesteld over kinderen die helemaal niet de benodigde zorg en ondersteuning krijgen tijdens onderwijstijd op school. Deze kinderen komen thuis te zitten zonder passend onderwijs met vaak een nog zwaardere hulpvraag. Maatwerk zou hier mogelijk moeten zijn. Het feit dat samenwerkingsverbanden (samenwerkende scholen) miljoenen euro’s op de plank hebben liggen voor passend onderwijs maakt dit extra kwalijk.

Reserves moeten worden gebruikt voor zorg

Op vragen die zijn gesteld over het geld dat blijft liggen bij samenwerkingsverbanden antwoordt de minister van Volksgezondheid dat schoolbesturen hierop zijn aangesproken. Er wordt druk uitgeoefend om ervoor te zorgen dat het geld wordt gebruikt voor zorg en ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben. Dit wordt serieus opgepakt door de scholen, geeft de minister aan. De inzet is: houd geld niet langer vast dan nodig.

Scholen hebben een zorgplicht, aldus de minister. Er moet met ouders worden overlegd en worden meegedacht om te zorgen voor een passend aanbod voor het kind. Ook als snel beslissingen genomen moeten worden of keuzes moeten worden gemaakt om te voorkomen dat zorg tijdens onderwijstijd vastloopt. Na de zomer wordt met betrokken partijen gesproken om de betrokkenheid van ouders te verbeteren.

Eerdere berichten over passend onderwijs