Keuzevrijheid

Eén van de belangrijkste pijlers van het persoonsgebonden budget (pgb) is de keuzevrijheid in wie, waar, op welk moment de zorg verleent. Informele zorgverleners worden bijvoorbeeld ingezet om op onmogelijk te plannen momenten hulp te kunnen bieden. Zorg die via formele zorgverleners vaak lastiger of onmogelijk te regelen valt.

Beleid gemeenten

Er zijn echter gemeenten die de keuzevrijheid voor budgethouders inperken. Zoals een gemeente die het volgende in de verordening heeft opgenomen.

Informele hulpen die partner of eerste- of tweedegraadsfamilielid zijn en die een uitkering of pensioen ontvangen, ontvangen geen inkomen uit het pgb voor de geleverde hulp, tenzij als gevolg van het inkomen uit het pgb de uitkering op grond van de Participatiewet kan worden stopgezet.

De drijfveer van deze gemeente om wel of geen pgb af te geven voor informele zorg is gebaseerd op het inkomen van de zorgverlener, terwijl de hulpvraag het uitgangspunt zou moeten zijn. Het lijkt alsof het belang van zorg op maat, de wensen en voorkeuren van een budgethouder, een goede klik of een vertrouwensband niet meetellen.

Wat vindt Per Saldo?

  • Eigen regie en het centraal staan van de individuele zorg-/ondersteuningsvraag is de essentie van het pgb.
  • Bij het in kaart brengen van de hulpvraag moet de persoonlijke situatie van de hulpvrager het vertrekpunt zijn; in samenhang met de directe omgeving van de hulpvrager, zodat er sprake is van een evenwichtige gezins-/partner/thuissituatie.
  • De best passende zorgverlener met de beste zorg moet kunnen worden ingezet om de gestelde doelen te bereiken.
  • De keuze voor een informele zorgverlener mag niet worden geblokkeerd vanwege het inkomen.
  • Een informeel zorgverlener moet bij voorkeur niet afhankelijk zijn van het inkomen uit werken voor de budgethouder, omdat in dat geval het gevaar bestaat dat juist het inkomen centraal staat en niet de zorgvraag.
  • Voorlichting over gebruikelijke/boven-gebruikelijke zorg, mantelzorg, informele zorg aan zowel budgethouders als professionals is erg belangrijk.
  • Per Saldo juicht het toe als gemeenten gebruik maken van het Protocol Gebruikelijke Zorg CIZ (pdf, 502 kB) om vorm te geven aan hun beleid. Dit protocol geeft heldere richtlijnen en voorkomt discussie over de hoogte en inzet van het pgb.

Oproep gemeenten

Om verordeningen als deze, waarin de positie van de budgethouder niet wordt erkend, in de toekomst te voorkomen is het noodzakelijk dat hulpvrager een stem krijgen bij het maken of aanpassen van gemeentelijk beleid. Per Saldo roept gemeenten op, betrek uw inwoners! Mocht je als gemeente advies en ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld het opstellen van een verordening, neem dan contact op met Per Saldo via: beleid@pgb.nl.