Maar mensen met psychische problemen vallen nog te vaak buiten de boot. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport over het eerste jaar waarin de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door de gemeenten moest worden uitgevoerd.

Lees het hele bericht op de website van de NOS