Kamervragen over 40-uursgrens in de Wet langdurige zorg

In februari 2019 plaatste Per Saldo een bericht op de website over afwijzingen van zorgovereenkomsten in de Wet langdurige zorg. Deze overeenkomsten zijn afgewezen omdat de zorgverlener naast het werk voor de budgethouder ook nog een andere baan heeft, en opgeteld meer dan 40 uren per week werkt. Hierover zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat zegt de minister?

De minister geeft aan dat het zorgkantoor de taak heeft te onderzoeken of er zorg van voldoende kwaliteit wordt ingekocht. Daarom is in de regeling vastgelegd dat het aantal door de zorgverlener gewerkte en betaalde uren niet meer mag bedragen dan 40 uur per week.

Er zijn zorgkantoren die nu bij het beoordelen van het aantal gewerkte uren ook andere banen van de zorgverlener meetellen. Als de zorgverlener een baan heeft van 20 uur per week, en daarnaast nog 40 uur voor de budgethouder wil werken, wordt dat direct afgewezen.

De minister vindt dat zorgkantoren mogen oordelen over de kwaliteit van de zorg, en dat overbelasting van een zorgverlener moet worden voorkomen. Hij geeft daarbij wel aan dat dit geen reden mag zijn om direct een zorgovereenkomst af te keuren. De minister wil daarom met Per Saldo en zorgkantoren in overleg over deze signalen.

Per Saldo is blij dat de minister hierover met zorgkantoren en Per Saldo in gesprek gaat. Wij vinden kwaliteit van de zorg ook belangrijk, maar als het zorgkantoor een overeenkomst afkeurt alleen op basis van het aantal uren dat de zorgverlener werkt, moet goed zijn onderzocht of er sprake is van overbelasting of dat de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. Dat zien wij nu niet terug in deze afwijzingen.

Hoe nu verder?

Per Saldo blijft je op de hoogte houden van de gesprekken die wij met de minister en de zorgkantoren voeren. Loop je hier ook tegenaan, bel dan met onze advieslijn of stuur ons een e-mail met je verhaal.

Eerdere berichten over dit onderwerp