Mensen met een beperking hebben maanden op dit besluit gewacht. Eindelijk zou – in aansluiting op het VN-verdrag – duidelijk worden hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte voor iedereen toegankelijk gemaakt zouden worden. Maar toen het  Besluit Toegankelijkheid eind oktober naar buiten kwam, waren de reacties daarop overwegend negatief. Dit plan was veel te vrijblijvend en bood geen concrete richtlijnen om Nederland toegankelijk te maken. Bovendien was het tot stand gekomen zonder de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties.

Kamer tegen dit besluit

Dinsdag 15 november 2016 heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen het Besluit dat nu voorligt. In een motie die hierover is ingediend wordt staatssecretaris Van Rijn gevraagd om uiterlijk 15 december met een nieuw Besluit te komen, ‘waarbij wordt aangegeven hoe de norm om tot algemene toegankelijkheid te komen, wordt ingevuld.’ In de motie wordt verwezen naar Artikel 9 van het Algemeen commentaar op het VN-verdrag. Hierin staat beschreven wat onder ‘toegankelijkheid’ moet worden verstaan. Met daarbij een concrete uitwerking van normen en regels, per sector en per product en dienst.

Organisaties erbij betrekken

Alle mensen en organisaties die zich onlangs in een verklaring hebben uitgesproken tegen het voorliggende besluit – waaronder Per Saldo  vanuit de Alliantie VN-verdrag –  zijn blij dat staatssecretaris Van Rijn nu terug moet naar de tekentafel. Maar om tot een goed nieuw besluit te komen, is het nodig dat Van Rijn organisaties van mensen met een beperking bij het opstellen betrekt. Dit is ook in lijn met het VN-verdrag, dat stelt dat mensen met een beperking betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van beleid dat hen raakt. Dat is hier overduidelijk het geval. Wij roepen de staatssecretaris daarom op om ons deze keer wel aan tafel te vragen.

Meer informatie

Ieder(in) over het VN-verdrag