Per Saldo vraagt aandacht voor:

  • het nieuwe budgethoudersportaal als geschikte optie om fraude, oneigenlijk gebruik en onbedoelde fouten tegen te gaan
  • goede voorlichting over de keuze voor een pgb in een vroeg stadium: een voorwaarde voor minder oneigenlijk gebruik
  • eigen regie: iemand die zorg nodig heeft wil vaak eigen regie, maar niet altijd per definitie een pgb
  • een eenvoudiger en inzichtelijker procedure: helpt het pgb fraudebestendiger te maken

Brief Per Saldo aan Tweede Kamer over fraude