Per Saldo roept de Kamerleden op om maatregelen te nemen om budgethouders te beschermen tegen fraude. Voorafgaand aan een debat op 2 november, waar fouten en fraude in de zorg centraal staan, stelt Per Saldo in een brief  aan de Kamer, dat het wantrouwen ten opzichte van budgethouders het uitgangspunt is van veel wet- en regelgeving. Dit geeft het pgb een negatief imago, terwijl fraude door budgethouders zelf minimaal is.

Per Saldo vraagt aandacht voor:

  • het nieuwe budgethoudersportaal als geschikte optie om fraude, oneigenlijk gebruik en onbedoelde fouten tegen te gaan
  • goede voorlichting over de keuze voor een pgb in een vroeg stadium: een voorwaarde voor minder oneigenlijk gebruik
  • eigen regie: iemand die zorg nodig heeft wil vaak eigen regie, maar niet altijd per definitie een pgb
  • een eenvoudiger en inzichtelijker procedure: helpt het pgb fraudebestendiger te maken

Debat

U kunt het debat op woensdag 2 november volgen, van 10:00 tot 13:00 uur via de livestream van de Tweede Kamer, Thorbeckezaal.

Brief downloaden

Lees de brief van Per Saldo aan de Tweede Kamer over fraude.