Zorg en ondersteuning gemeenten

Op dezelfde dag werd een vervolgoverleg gehouden over zorg en ondersteuning van gemeenten, het zogenoemde ‘sociaal domein’. Per Saldo vroeg aandacht voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarover hebben de Kamerleden Bruins Slot en Van Engelshoven een motie ingediend. Hierin vroegen zij om een stappenplan te ontwikkelen zodat per 1 januari 2018 aan de wettelijke verplichting van een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliëntondersteuning wordt voldaan. Deze motie is op 13 juni 2017 aangenomen. Lees de motie en de stemmingsuitslag.

Daarnaast werd er in dit vervolgoverleg een motie ingediend voor het oormerken van de middelen die gemeente krijgen voor de taken in het sociaal domein. Deze motie is verworpen.